MENU

Středočeský kraj – inovační lídr České republiky

Nejsilnější vědecký laser na světě. Objev nového léku proti rakovině prsu. Vývoj družice směřující ke slunci. Technologie na získávání vody z pouštního vzduchu, která bude představena na výstavě EXPO 2020. Mezinárodní úspěchy, které se sbíhají do jediného místa – Středočeského kraje. Největšího českého regionu s ambicí a potenciálem stát se vlajkovou lodí nové Inovační strategie ČR.

„V únoru vláda schválila Inovační strategii České republiky 2019 – 2030, která má pomoci ČR se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu. „Jsem rád, že Středočeský kraj se oficiálně zapojil do jejího naplňování. Z vlastní zkušenosti vím, že pro to má ty nejlepší předpoklady. Především dlouhodobou systematickou podporu inovací ze strany vedení kraje. A také zázemí v podobě vědecko-výzkumných infrastruktur, které poskytují důležité technologie a znalosti malým a středním firmám. Ty se pak stávají konkurenceschopnější nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku.“

Z top 100 firemních investorů do výzkumu a vývoje (VaV) v EU má ve Středočeském kraji sídlo nebo pobočku hned 13 firem. V roce 2017 činily celkové investice do VaV ve Středočeském kraji 14 mld. Kč. Firemní sektor tvořil 85 %. Pro porovnání, v celém Česku je to pouze 55 %. Kraj má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, kolem 3 %. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců. Podnikatelský sektor v regionu reprezentuje téměř 30 000 firem. Spolu s Prahou tvoří Středočeský kraj 50 % vědecko-výzkumné kapacity ČR. Nachází se v něm přes 25 špičkových pracovišť v čele s centry (nad)národního významu a unikátními akademickými ústavy.

„Poslední dva roky se Středočeskému kraji vede nejlépe v celé jeho historii. Nejlepší finanční řízení kraje, rapidní snižování dluhu, nejvyšší podíl investic, rekordní opravy silnic. To je naše vizitka. Jsem pyšná, že vedu tak skvělý tým, jsem hrdá na naše výsledky,“ prohlásila Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeské kraje. „Náš kraj nejen prostřednictvím Středočeského inovačního centra (SIC) intenzivně podporuje inovace ve firmách, které u nás sídlí. Podporujeme je nejen finančně, ale také formou různých akceleračních programů, inovačních voucherů a propojováním s výzkumnými organizacemi. Naprostá většina středočeských firem tento náš program a cíl sdílí.“

„Cílem dnešní akce je představit široké veřejnosti, partnerům z řad průmyslu, vědecko-výzkumné, akademické i státní sféry, že Středočeský kraj patří k hlavním inovátorům v ČR a SIC je jeho klíčovým nástrojem,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC. „Pro každou cílovou skupinu – firmy, výzkumné instituce a obce – je vyčleněný tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy. Od poradenství, přes navazování spolupráce (networking), až po administraci dotačních programů. Máme dlouhodobé zkušenosti s mapováním inovačních i investičních příležitostí. Zaměřujeme se na vzdělávání v přírodních a technických oborech i kreativním průmyslu. Pevně věřím, že se nám podaří naplno využít inovační potenciál Středočeského kraje a přispět k celkové vizi „The Czech Republic: The Country For The Future“.