MENU

Program PLATINN bude i v letošním roce podporovat majitele a rozvoj firem ve Středočeském kraji

Rada Středočeského kraje rozhodla o vyčlenění 1,5 milionu korun pro program PLATINN pro letošní rok 2021, jehož vyhlašovatelem je Středočeské inovační centrum (SIC). Jde o nástroj, který funguje na partnerství malých a středních firem, externích expertů a SIC. Usnadňuje firmám odhalení inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu.

„SIC tímto nástrojem poskytuje žádané služby pro inovativní malé a střední podniky. Jde o efektivní a na míru šitou podporu, která je oproti běžným dotačním nástrojům přizpůsobená skutečným potřebám firem“ uvedl předseda správní rady SIC Věslav Michalik (STAN). Podle něj je díky němu možné zasáhnout mnohem širší spektrum uživatelů než běžnými dotačními nástroji, zejména pak ve větší míře skutečně inovativní firmy s vyššími ambicemi, které mají často vůči běžným dotačním programům averzi. „Bude možné nabídnout sofistikovanější pomoc všem, kteří chtějí své podnikání kvalitativně posunout,“ dodává.

PLATINN funguje na principu partnerství tří stran. První z nich je expert s dlouhodobými zkušenostmi z vlastního podnikání nebo z vysokého managementu. Další stranou je malá nebo střední firma, která řeší výzvy nebo problémy spojené se svou expanzí nebo rozvojem. Třetím partnerem je inovační centrum – SIC, jenž má detailní znalost prostředí, dokáže firmy s inovačním potenciálem identifikovat a celý program v regionu realizuje. „Úlohou experta je s pomocí vedení firmy naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy. Je partnerem majitele nebo ředitele malé nebo střední firmy,“ vysvětluje náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).  

Do programu PLATINN jsou zapojeny kromě Středočeského i Jihomoravský, Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký, Zlínský, Olomoucký a Plzeňský kraj. Jsou vedena přístupová jednání o začlenění kraje Pardubického a zájem o platformu projevila také Praha, Karlovarský a Královéhradecký kraj. Tyto kraje vzájemně sdílí síť expertů, metodiku a platformu PLATINN společně rozvíjí. Jedná se tak o nejširší spolupráci regionálních inovačních center v ČR v jedné konkrétní oblasti.

Podpora v PLATINN je rozdělena do dvou fází, přičemž první z nich spočívá ve spolupráci s expertem v rozsahu maximálně 40 hodin. Do této fáze smí jedna firma vstoupit pouze jednou. Druhá fáze je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou, zbytek je hrazen z veřejných zdrojů. Tato fáze může zahrnovat maximálně 80 hodin.

Z částky 1,5 milionu korun budou hrazeny náklady na konzultační hodiny expertů ve firmách, sdílené náklady na provoz a na rozvoj společné platformy, včetně rozvoje regionální sítě SIC PLATINN nebo budování business komunity. Více informací na odkazu www.s-ic.cz/cs/projekty/sic-platinn/.

Zdroj: Kr-stredocesky.cz