šipka
Více informací
SIC Banner
Projekt vhodný pro:

SIC PLATINN

SIC PLATINN

Rozvíjejte inovace ve vašem podnikání s pomocí špičkových expertů!

Jste majitelem malé nebo středně velké firmy ve Středočeském kraji a potřebujete dát svému podnikání nový impuls nebo řešíte bariéry bránící inovacím a rozvoji Vaší firmy? Pak právě Vám může program SIC PLATINN pomoci.

Komu je program SIC PLATINN určen?

  • Malé a střední firmy (do 250 zaměstnanců)
  • Sídlo nebo provozovna ve Středočeském kraji
  • Minimálně 2 roky na trhu
  • Technologicky/inovativně orientované firmy s ambiciózní vizí

Jak SIC PLATINN funguje?
Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy a to za pomocí spolupráce s vámi vybraným expertem ze sítě PLATINN Úlohou experta je s pomocí vedení firmy naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu.

Podpora SIC PLATINN se zaměřuje na čtyři oblasti ve fungování firem

1)    Business Development – Spolupráce se soustředí na to, jak zvýšit obrat a zisk firmy

  • Prodej • Nákup • Distribuce • Pricing • Péče o klienta • Zahraniční expanze • Marketing (branding a mkt strategie) • Interní produktový vývoj a inovace

2)    Organization – Společně řešíme hodnoty uvnitř firmy, její výkonnost a efektivitu

  • Optimalizace procesů (HR, výroba, logistika, agilní vývoj, optimalizace R&D ad.) • Majitelství, leadership • Firemní kultura • Nastavení a tvorba týmů • Employer branding • Interní komunikace

3)    Cooperation – Pomáháme firmě vytvářet partnerství potřebná pro vývoj produktu

  • Identifikace externích partnerů a facilitace spolupráce na vývoji produktu • Posouzení možností financování projektů spolupráce a podpora při přípravě grantových žádostí • Dokončení vývoje a validace produktu s pilotními zákazníky •

4)    Finance – Zajištění finančních zdrojů a jejich efektivní řízení

  • Získávání finančních zdrojů (investice, půjčky, granty) • Řízení finančních zdrojů

Podpora v programu PLATINN je rozdělena do dvou fází:

Fáze 1: je pro firmu zdarma a může trvat maximálně 40 hodin spolupráce s Expertem. Do této fáze smí jedna firma vstoupit pouze jednou. Cílem této fáze je prohloubení analýzy potřeb a návrh vhodných opatření / inovací.

Fáze 2: je vždy z poloviny spolufinancovaná firmou, druhá polovina je hrazena z veřejných zdrojů a může trvat maximálně 80 hodin. Do této fáze lze vstupovat opakovaně vždy, když má firma v plánu realizovat nový změnový projekt. Cílem této fáze je podpořit implementaci opatření / inovací ve fungování firmy a tím akcelerovat její růst a pozitivní změny. 

                                       

Kontaktní osoby

Pavel Jovanovič

Business Innovation Manager

+420 605 925 356 | jovanovic@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz