MENU

Spustili jsme program Transferové vouchery na komercializaci výzkumu 


Dne 7.3.2023 proběhl ve Středočeském inovačním centru kick-off meeting programu Transferové vouchery za účasti 12 zástupců výzkumných center ze Středočeského kraje. Účelem programu je posunout projekty aplikovaného výzkumu ke komercializaci. První výzva bude kolová –⁠⁠⁠ to znamená, že nerozhoduje rychlost, ale kvalita projektu. Žádosti jsou hodnoceny po uzavření výzvy a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení.

Výzva bude otevřena od 3.4.2023 do 21.4.2023.

SIC spouští program Transferové vouchery poprvé s celkovou alokací finančních prostředků 1,5 milionu Kč. Výzkumné projekty, které úspěšně projdou formálním i věcným hodnocením, včetně obhajoby projektového záměru před expertní hodnotící komisí, mají šanci získat od 100 do 500 tisíc Kč formou přímé či nepřímé podpory v režimu de minimis. Polovina přidělených prostředků se vyplácí při podpisu smlouvy o podpoře a druhá polovina po ukončení a vyhodnocení průběhu projektu. Nejzazší termín doby ukončení realizace je 31.10.2023.

Výraznou přidanou hodnotou programu Transferové vouchery jsou kromě jednoduché administrativy také jasně formulovaná pravidla, způsobilost výdajů i zpětně od data vyhlášení výzvy a v neposlední řadě čistě online forma podání žádosti.

Více informací se dozvíte na webu Středočeského inovačního centra ZDE. Do vyhlášení výzvy na stránku doplníme i další dokumenty včetně Žádosti a jejích příloh.