MENU

Španělsko a cirkulární ekonomika – případ Granady

Poslední řádné projektové setkání konsorcia partnerů projektu COLORE CIRCLE, které se zabývá oblastí cirkulární ekonomiky, proběhlo na konci února 2020 v městě Leeuwarden, o kterém jsme informovali veřejnost v tomto článku: https://s-ic.cz/cs/z-nuly-na-sto-colore/. Poté došlo k rozmachu globální epidemie a realizace mezinárodních projektů se v mnohých ohledech zpomalila a Joint Secretary, které působí jako řídící orgán všech Interreg programů, bylo nuceno přehodnotit metodiky a vydat pokyny k realizaci mezinárodních projektů v novém omezeném režimu, tj. umožnit vyšší flexibilitu v rámci změny rozpočtů či vydat pokyny k vedení webinářů a postupů v rámci projektů. Další výprava projektového týmu složená z pracovníků Středočeského inovačního centra a expertů na cirkulární ekonomiku měla směřovat do španělské Granady, kde jsme se měli v rámci studijních návštěv pokochat inovacemi a postupy v oblasti cirkulární ekonomiky a rozličných sektorech. Bohužel epidemie ve Španělsku nabrala takového rozsahu, že jsme byli nuceni toto projektové setkání partnerů omezit na online schůzku a studijní návštěvy byly odloženy na neurčito dle vývoje epidemie.

I přes to všechno nám španělští zástupci představili v co nejširší míře na dvoudenním online semináři svoje aktivity a my se, doufáme, brzy budeme moci těšit na návštěvu přímo v Granadě.  První den se na schůzce předávaly zkušenosti všech partnerů z oblasti cirkulární ekonomiky, a především sdílení způsobů práce s krajskými institucemi, především jak zapojit krajské instituce do procesu vytváření cirkulárního regionu. Další den setkání pan José Matteo Moreno, generální ředitel pro zaměstnanost a udržitelný rozvoj provinční rady v Granadě, přivítal účastníky prvního virtuálního setkání zúčastněných stran a následoval proslov paní Trinidad Manrique de Lara, politické referentky a členky Kanceláře pro evropské projekty provinční rady v Granadě. Ve svém proslovu zdůraznila fakt, že provincie Granada dosud nemá strategii oběhového hospodářství jako takovou. Provádění tohoto evropského projektu by proto mělo pozitivně přispět k plnému zavedení principů oběhového hospodářství do dvou strategií pro městský, udržitelný a integrovaný rozvoj („EDUSI“), které v současné době provinční rada realizuje ve dvou zónách metropolitní oblasti město Granada. Obě strategie jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci městské osy Multiregionálního operačního programu pro Španělsko 2014–2020 a zahrnují hlavní směry činnosti kolem čtyř os: Inteligentní města, nízkouhlíková ekonomika, rovnost a boj proti chudobě a energetická účinnost. Kromě toho existují dva obecné politické, strategické rámce, které představují výchozí bod pro provincii jako území: Španělská strategie oběhového hospodářství, schválená dne 2. června 2020, a Andaluská strategie pro biohospodářství. Třetí bod zasedání byl věnován prezentaci „místních zkušeností“ v klíčových sektorech ekonomiky provincie, jako je nakládání s odpady a zemědělsko-potravinářský průmysl.  

Nakonec byly představeny případové studie z aktuálních projektů cirkulární ekonomiky z následujících oblastí:

  • problematika nakládání s odpady a role oběhového hospodářství při jeho zlepšování,
  • vodní hospodářství – Bio továrna – speciálně navržená pro dosažení kruhového modelu prostřednictvím výroby energie, opětovného použití vody a využití odpadu vzniklého při procesu čištění,
  • zemědělsko-potravinářský průmysl – redukce odpadních materiálů: Avocemtum pro výrobu vysoce kvalitního guacamole a AguacaValue, přehodnocení vedlejších produktů z avokáda ve výživě zvířat a kosmetice a pěstování topolů ve srovnání s monokulturně intenzivními plodinami a jeho potenciální využití ve stavebnictví.

Doufáme, že se budeme moci také fyzicky podívat na tyto technologie přímo v Granadě a zároveň projektový tým SIC připravuje třetí mezinárodní projektové setkání v ČR. Toto setkání proběhne na konci ledna 2021 v Praze, kdy mezinárodní partnery provedeme po středočeském regionu, který má řadu vynikajících iniciativ a úspěšných firem, které dláždí cestu vznikajícímu cirkulárnímu Česku.