MENU

Z nuly na sto. COLORE na cestě za cirkulárním regionem Evropy

Na začátku února se vydala komise složená z pracovníků Středočeského inovačního centra a expertů na cirkulární ekonomiku do Holandska v rámci projektu meziregionálního předávání informací COLORE. Cílem byla výměna znalostí a zkušeností, ale také objevení, jak se z relativně chudé východní části Holandska stala mezinárodní chlouba a cirkulární region celé Evropy.

Tři hlavní poznatky:

  1. Spolupráce. Hlavním motorem růstu byla schopnost sednout si na začátku k jednomu stolu, definovat si vizi a následně skrze praktické workshopy, a díky dobré spolupráci, začít velmi rychle na věcech pracovat. 
  2. Data. Pokud chceme něco měnit, vždy musí být na začátku informace o tom, kde máme největší potenciál začít. Plastová brčka a vatové tyčinky to totiž často překvapivě nejsou. Dostupná data o tocích materiálů a jejich využití vyplývající z analýzy byla v roce 2015 stěžejním krokem k cirkulárnímu regionu.
  3. Mentalita. Holanďané jsou Čechům v mnoha ohledech velice podobní. Oba národy se musely vypořádat s velkým sousedem skrze svoji kreativitu a urputnost. Holanďané jsou ale lepší v tom začít zítra a umět své výsledky i náležitě prodat.

Krok první: analýza materiálových toků regionu

První den setkání projektu COLORE začal představením projektu Cirkulární Fríska (VCF). Netrvalo dlouho a po vzoru holandské praktičnosti se přešlo na konkrétní potřebné kroky. Programová ředitelka VCF Ingrid Zeegars začala popisovat, jak vypadaly kroky, které vedly k úspěchu.

Jak a kde začneme s cirkulární ekonomikou? Kde má největší potenciál? Takové otázky si položili zástupci kraje, municipalit, vysokých škol a soukromého sektoru. Aby si mohli odpovědět, začali ve spolupráci s partnery z Metabolic zpracovávat analýzu materiálových toků regionu. Jaké materiály u nás cirkulují nejvíce? Jaké máme celkové vstupy a výstupy? Odkud bereme energii a kde ji naopak ztrácíme? Získat data prý nebylo jednoduché a výstupy byly občas brány i konfrontačně. Obecně ale závěry studie zkoumající materiálové toky umožnily zástupcům vedení kraje a municipalit věnovat čas tomu podstatnému, ale hlavně inspirovat prvních 25 podnikatelů, kteří začali pilotovat první projekty.

Zapojení veřejnosti a akcelerace cirkulárních ambicí

Brzy po zapojení prvních firem se po roce 2016 rozjely první spolupráce. Dnes je v regionu přes 100 cirkulárních projektů, a některé mají velmi dobré výsledky. Na našem setkání jsme se podívali postupně na ekologickou farmu EcoLana, kde se z hnoje stává hodnotný zdroj, do Building Campus, kde se místo izolace ve stavebnictví zkoušejí alternativní typy materiálů (včetně pro mě dost překvapivého zdroje: použitého toaletního papíru), dále do Better Wetter, který učí optimalizovat management vody v krajině. Také jsme viděli laboratoř nových nápadů Fjildlab. Exkurzi nešlo zakončit lépe, než vidět farmáře po celém dni práce, jak se snaží vyřešit jeden z mnoha globálních problémů v lokálním pojetí a s prezentací hodnou inovátorů Sllicon Valey.

Dnes se celý region za podpory vedení kraje, vysokých škol, lokálních inovátorů a mezinárodních expertů na cirkulární ekonomiku snaží řešit problémy hlavně v těchto oblastech:

  • Biologické cykly: zemědělství, biomasa, voda a potrava
  • Technologické cyklu: Stavební a demoliční odpady, plasty, energie a doprava
  • Rekreace a turismus
  • Vzdělávání

Zelené zadávání bylo tématem setkání se zástupci města Lewandee a krajem. Již tento rok mají zástupci municipalit a kraje cíle z 10 % poptávat cirkulární projekty. Pokud už dnes obec poptává městský mobiliář, musí se jednat o 100 % z recyklátu. Do konce roku 2025 pak celý region hodlá cirkulární projekty poptávat ze 100 %. 

Na závěr celého setkání financovaného z projektu COLORE Interreg na podporu meziregionálního sdílení know-how zaznělo jedno doporučení: „Můžeme se rozmýšlet, jak dlouho chceme, ale je potřeba si nastavit velké cíle, opřít se o data a pustit se do práce.“ Velmi holandské a inspirativní.