šipka
Více informací
SIC Banner

Náš tým

Management spolku

Vilém Růžička

Statutární ředitel SIC

+420 604 229 696
vilem.ruzicka@s-ic.cz

Radovan Vaštyl

Ředitel divize Vnitřní správa

+420 777 012 710
vastyl@s-ic.cz

Jakub Pechlát

Ředitel divize Projekty

+420 601 551 931
pechlat@s-ic.cz

Martin Brummel

Ředitel divize Business

brummel@s-ic.cz

Marek Jetmar

Ředitel divize VVI

+420 601 214 442
jetmar@s-ic.cz

Magda Ennsberger

Asistentka statutárního ředitele

+420 777 124 704
ennsberger@s-ic.cz

Divize Business

Martin Brummel

Ředitel divize Business

brummel@s-ic.cz

Pavel Jovanovič

Business Innovation Manager

+420 605 925 356
jovanovic@s-ic.cz

Jakub Hudec

RIS3 manažer

+420 601 214 436
hudec@s-ic.cz

Dana Peřichová

Koordinátorka mezinárodních vztahů

+420 731 066 415
perichova@s-ic.cz

Pavel Kaplan

Expert na oblast měst a obcí

+420 608 660 033
kaplan@s-ic.cz

Divize Projekty

Jakub Pechlát

Ředitel divize Projekty

+420 601 551 931
pechlat@s-ic.cz

Athziri Moreno Romo

Manažerka mezinárodních vztahů

+420 775 742 432
moreno@s-ic.cz

Petr Jirman

Projektový manažer

+420 601 214 427
jirman@s-ic.cz

Vedran Bostandžič

Projektový manažer

+420 773 796 059
bostandzic@s-ic.cz

Barbara Svojanovská

Projektová manažerka

+420 775 742 431
svojanovska@s-ic.cz

Pavel Vaněk

RIS3 finanční manažer

+420 775 393 001
vanek@s-ic.cz

Lucie Nencková

Koordinátorka projektu

+420 608 165 645
nenckova@s-ic.cz

Martina Vycudilíková Outlá

RIS3 developerka

+420 601 214 426
vycudilikova@s-ic.cz

Luboš Lichtenberk

RIS3 analytik

+420 775 742 446
lichtenberk@s-ic.cz

Jiří Nemeškal

Analytik a specialista GIS

+420 601 214 421
nemeskal@s-ic.cz

Stanislav Zdrůbek

Odborný asistent

+420 601 214 437
zdrubek@s-ic.cz

Divize Vnitřní správa

Radovan Vaštyl

Ředitel divize Vnitřní správa

+420 777 012 710
vastyl@s-ic.cz

Kateřina Urban Samková

Vedoucí odboru PR a marketing

samkova@s-ic.cz

Josef Řikovský

Manažer operativy

+420 775 250 839
rikovsky@s-ic.cz

Martina Chmelíčková

Personalistka / Ekonomka

chmelickova@s-ic.cz

Markéta Blažková

Ekonomická agenda

blazkova@s-ic.cz

Naděžda Šindelářová

Office manažerka

+420 601 214 425
sindelarova@s-ic.cz

Mirka Kremrová

PR Manažerka

+420 601 214 939
kremrova@s-ic.cz

Petr Solil

RIS3 marketingový manažer

+420 774 727 981
solil@s-ic.cz

Michal Jakl

IT specialista

+420 603 843 358
jakl@s-ic.cz

Divize VVI

Marek Jetmar

Ředitel divize VVI

+420 601 214 442
jetmar@s-ic.cz

Tereza Vogeltanzová

Expert pro akademickou sféru

+420 601 214 945
vogeltanzova@s-ic.cz

Přemysl Růžička

RIS3 developer

+420 601 214 431
ruzicka@s-ic.cz

Jarmil Vyčítal

Expert na vodohospodářství

+420 601 214 942
vycital@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz