Vedení a členové organizace

MENU

Statutární orgán Středočeského inovačního centra

Pavel Jovanovič – statutární ředitel

 

Zástupci členů spolku

Mgr. Petra Pecková – Středočeský kraj
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. – České vysoké učení technické v Praze
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D. – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. Jiří Drozda – Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Správní rada Středočeského inovačního centra

Mgr. Petra Pecková – předsedkyně správní rady
Bc.Jakub Rejzek, MBA, LL.M. – člen správní rady
Ing. Libor Beránek, PhD. – člen správní rady
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – člen správní rady
Prof. MUDr. Pavel Martásek, CSc. – člen správní rady