MENU

Rodinný podnik i dodavatel řešení průmyslové automatizace. Středočeský program SIC PLATINN pomáhá prvním firmám.

Koncem května 2019 zahájilo Středočeské inovační centrum (SIC) první dvě koučinkové aktivity ve středočeských firmách v rámci programu SIC PLATINN. Jeho cílem je pomoc malým a středním podnikům odhalit skryté inovační příležitosti a navrhovat změny, které povedou k růstu firmy a rozvoji regionu. Středočeský kraj se prostřednictvím SIC rozhodl v prvním roce programu SIC PLATINN podpořit celkem 14 projektů.

„Nová služba spočívá především ve spolupráci vedení firmy (typicky majitele), SIC a jednoho z více než 80 expertů ze sítě Platinn.cz. Jeho úlohou je s pomocí managementu společnosti identifikovat klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji firmy, naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Např. v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitrofiremní organizace a hodnot nebo zajištění a efektivní řízení finančních zdrojů a interních procesů,“ popisuje program SIC PLATINN Pavel Jovanovič, business development manažer SIC.

Z otce na syna

Firma AVAPS je rodinný podnik se 60 zaměstnanci a ročním obratem zhruba 150 mil. Kč. Na trhu s požárními uzávěry a kouřovými zábranami působí již 21 let. Otec-zakladatel se nyní rozhodl předat výkonné řízení ve firmě na svého syna.

„Jedinečnost tohoto projektu je zejména v upřímné snaze majitele zachovat a dále rozvíjet rodinný podnik. V počátku procesu obměny proběhlo poměrně uvážené rozhodování, zda najmout profesionální management nebo podstoupit náročnější cestu následnictví,“ říká Milan Pařil, byznys kouč, mentor a jeden z expertů programu SIC PLATINN, který bude součástí transformace firmy AVAPS.  “V první fázi půjde o podporu nově nastupujícího ředitele v zavádění nové celofiremní strategie a vybudování si přirozeného respektu a autority u vedoucích jednotlivých oddělení. Následně bude tématem zdravé předávání plných rozhodovacích pravomocí ze stávajícího majitele a ředitele na syna.“  


Otec

Proč jste se rozhodl přenechat svou dosavadní pozici ve firmě svému synovi?

Pavel Novotný – Firmu vedu přes 20 let. Vyrostla z nuly do nynějšího obratu kolem 150 mil. Kč. Pro další rozvoj je však nutné najít nový styl vedení, nové možnosti a příležitosti včetně orientace na export. Nastala doba, kdy syn přebírá řízení běžného provozu a já osobně bych se rád věnoval více vizím a strategickým plánům společnosti.

Jak hodnotíte vývoj firmy za posledních 5-10 let? Co bylo podle Vás nejzásadnější v historii AVAPS?

Pro rozvoj společnosti byl zásadní rok 2017. Postavili jsme nové výrobní haly o rozloze cca 2.500 m2 a přesunuli do nich výrobu. V roce 2018 jsme zahájili provoz v naší nové práškové lakovně a dokončili výstavbu Vývojového a zkušebního centra.

V ČR jsme jediný soukromý subjekt, který vlastní zkušební pec pro požární zkoušky dle evropských norem, a to až do rozměru 5 x 3,5 m. Díky této peci jsme schopní zkrátit dobu vývoje nových typů roletových požárních uzávěrů z roků na měsíce. Volné kapacity zkušební pece jsme nabídli i dalším firmám a letos jsme zahájili proces akreditace požární zkušebny. Oproti roku 2014 jsme loni dosáhli dvojnásobného obratu při srovnatelné míře ziskovosti. V letošním roce jsme dostavěli třetí novou halu o rozloze cca 1.000 m2, kam rozšíříme naši stále rostoucí výrobu.

Jaké očekáváte výsledky od nového ředitele-syna?

Syn přebírá vedení celé společnosti. Jeho posláním bude dále ji rozvíjet tak, abychom naplnili naši vizi – stát se do roku 2025 jedničkou v oboru roletových požárních uzávěrů na evropském trhu.

Řídíte se v podnikání nějakým pravidlem?

Férový přístup k zákazníkům i k zaměstnancům. Vývoj nových dokonalejších produktů a stabilní růst společnosti.

Máte pro syna, nebo i další mladé podnikatele, nějakou radu?

Definovat vizi a poté prosazovat dlouhodobá řešení pomocí krátkodobých cílů.


Syn

Jak plánujete navázat na práci svého otce?

Filip NovotnýPrvní fáze následnictví nebudou jednoduché. Otec si v průběhu času u našich zaměstnanců získal respekt a přirozenou autoritu – stejně tak jako u mě za celý můj život. V posledním roce se nám podařilo vytvořit strategii firmy pro následujících více než 5 let. Skrze dílčí projekty a cíle budu pokračovat v jejím naplňování.

Jak hodnotíte vývoj firmy za posledních 5-10 let? Kdy jste začal sledovat její vývoj a zapojovat se do dění kolem?

Po odeznění hospodářské recese se naší společnosti podařilo každoročně zvyšovat obraty v desítkách %, a zároveň vyvíjet nové produkty. Společnost jsem pasivně monitoroval již v průběhu studia na ČVUT a během architektonické praxe.

Začátkem roku 2016 jsem nastoupil do firmy a prošel kolečko po jednotlivých odděleních. Postupně jsem se začal aktivně zapojovat do každodenní operativy firmy. Zprvu se moje odpovědnost soustředila na témata související s výstavbou nových výrobních prostor, koordinaci stavebních dodavatelů a tenderování subdodávek. Následovalo přibírání pravomocí a účast na poradách vedení. Cesta ke kompletní odpovědnosti za rodinný podnik bude ještě dlouhá a velmi složitá.

Jsou nějaké moderní technologie, které byste chtěl do budoucna využít pro rozvoj firmy?

Moderním technologiím a umělé inteligenci se nebráním, spíše je podporuji. Digitalizace obvykle snižuje administrativní zátěž zaměstnancům, uvolňuje jim ruce pro práci přidávající hodnotu a zvyšuje produktivitu. V současnosti máme moderní výrobní prostory i technologie, včetně vlastní práškové lakovny, pro vývoj vlastní zkušební laboratoř nebo 3D tiskárnu.

Máte nějaké české nebo zahraniční podnikatelské vzory?

Musím přiznat, že se nepovažuji za osobu, která by lpěla na vzorech, oblíbených podnikatelích nebo osobnostech. Rád sleduji na sociálních sítích, nebo ekonomických a vědecko-technologických časopisech příběhy o začátcích mladých i starších osob a jejich úspěších. Rád se rozvíjím, ať už skrze moderní kurzy zabraňující prokrastinaci, zlepšující leadership či knihy Minutový manažer, Pozitivní leader. Inspirace z pole je důležitá, stejně tak jako zpětná vazba a osobní coach.


Poradit jak dál

Další firmou, ve které SIC zahájil své koučinkové aktivity je Montana, dodavatel komplexních řešení v oblasti průmyslové automatizace pro výrobní firmy především v odvětví automobilového průmyslu.

  „Za poslední dva roky se nám podařilo nastartovat růst společnosti, jelikož vzhledem k nedostatku pracovní síly na trhu roste poptávka po průmyslové automatizaci, “ říká Martin Kouřil, generální ředitel. „Spolu s tím však více řešíme potřebu stabilizovat organizaci i procesy uvnitř firmy. Zejména plánování kapacit, projektové řízení u vývojových a komerčních projektů. Také bychom se chtěli posunout i mimo náš cílový sektor, kterým je automotive,“ dodává Martin Kouřil, jehož společnost dosáhla obratu přes 200 mil. Kč a zaměstnává více než 70 lidí.

„Ředitel firmy cítí potřebu se s někým zkušeným poradit, získat zpětnou vazbu a pomoc od někoho, kdo si prošel podobnou situací – např. jak postavit a řídit projektové týmy a plánovat související  procesy,“ vysvětluje expert SIC PLATINN Břetislav Veselý, kterého si firma pro koučink zvolila. „Také by uvítal pohled zvenčí na možnosti nastavení plánovacích procesů, měření výkonnosti firmy a způsobů, jak toto systémově řešit.“

Více o programu SIC PLATINN se dozvíte ZDE nebo přímo u Pavla Jovanoviče,