šipka
Více informací
SIC Banner

MAS

SIC navázalo spolupráci s místními akčními skupinami, které působí ve Středočeském kraji. Cílem spolupráce je získání podrobných informací o regionu, které budou sloužit k dobré formulaci Programu rozvoje Středočeského kraje na roky 2018-2024.

Prvním výsledkem této spolupráce je proběhlé dotazníkové šetření v MAS, jehož výsledky naleznete v jednotlivých záložkách této sekce.

MAS na území STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014–2020
Stav k 1. 1. 2017

Kontaktní osoba MAS Středočeského kraje:

Přemysl Růžička

ruzicka@s-ic.cz, Tel.: +420 601 214 431


 

Tento dokument vznikl v návaznosti na dotazníkové šetření, které bylo posláno místním akčním skupinám (dále jen MAS) ve Středočeském kraji. MASky vyplňovali dotazník od srpna 2017 do listopadu 2017. Dotazník byl vyplňován ve formě Excel sešitu a za jednotlivé sídelní jednotky obcí. Vyhodnocení dotazníku se dělalo na základě obcí, a proto jsou výsledky částečně zkresleny. Jsou zkresleny zejména otázky na průměry, kde jsme předpokládali sídelní jednotky stejně velké/důležité a proto jsme nedělali vážené průměry. Otázky na ano/ne jsme řešili tak, že pokud byla jedna kladná odpověď na otázku, tak tato odpověď přebila ostatní odpovědi jiných sídelních jednotek a obec vystupuje v souhrnu s kladnou odpovědí. Zbylé otázky se buďto sčítali (počet učitelů), nebo vybírala nejvyšší možnost (úroveň soutěží).

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz