MAS

Středočeské inovační centrum navázalo spolupráci s místními akčními skupinami, které působí ve Středočeském kraji. Cílem spolupráce je získání podrobných informací o regionu, které budou sloužit k dobré formulaci Programu rozvoje Středočeského kraje na roky 2018-2024. V často kladených dotazech reagujeme na dílčí dotazy MAS k dotazníku, který v současnosti zpracovávají.

MAS na území STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2014–2020
Stav k 1. 1. 2017

Kontaktní osoba MAS Středočeského kraje:

Bc. Lukáš Eršil

E-mail: mas@s-ic.cz


Často kladené dotazy

Dne 13. září jsme na společném setkání s KS MAS diskutovali o mnoha rozličných tématech. Nejzajímavější dotazy a odpovědi najdete níže.

Jaký je smysl Programu rozvoje kraje a dotazníku, který jsme měli sdílet se starosty?

Program rozvoje kraje by se měl stát základním  strategickým dokumentem – Radu kraje si zde můžeme představit jako vládu a krajské zastupitelstvo jako parlament. Program rozvoje kraje  pak má být to, co na národní úrovni Strategie udržitelného rozvoje a/nebo hospodářská politika státu.
Vzhledem k tomu, že chceme dosáhnout vyváženého rozvoje kraje, potřebujeme podrobné informace  i o nejmenších obcích Středočeského kraje. MAS jsou těmto obcím nejblíže, a proto jsme je požádali (po dohodě s Krajským úřadem Středočeského kraje) o odpovědi v rámci dotazníku. Není to tedy „další z mnoha“ dotazníků, který skončí v šuplíku, ale pokud získáme kvalitní podklady a zjistíme bolístky v obcích, výsledky mohou být zásadní pro strategické směřování středočeského regionu.

Jaké benefity přinese starostům, když takto obsáhlý dotazník vyplní?

Přínosem bude vznik Programu rozvoje kraje (PRK) ve třech etapách. První etapa popíše plán na další dva roky, druhá etapa představí strategii do roku 2024, třetí etapa bude obsahovat návrh pro rozvoj obcí do roku 2030. Po nastavení programu mohou vzniknout nové dotační tituly na krajské úrovni, zejména však bude mít kraj zdůvodnění, proč bude žádat např. o nové dotační tituly na celostátní úrovni, případně o podporu z nových evropských fondů.

V dotazníku chybí odkaz, u některých zavádějících témat, o co přesně jde. Např. postrádám specifikaci toho, co je  chytrá lavička apod.

Chytrá lavička využívá pouze solární energii a dokáže dobít telefony, tablety, čtečky nebo fotoaparáty, poskytnout internetové připojení či monitorovat znečištění ovzduší. Pokud máte ještě nějakou další nejasnost, prosíme, pište nám na adresu: mas@s-ic.cz.

Některé otázky v dotazníku jsou pro zpracovatele zavádějící, co  s tím?

Pokud vám některá otázka není jasná, prosím napište nám na mas@s-ic.cz.

Hledali jsme možnosti spolupráce s vysokými školami v oblasti regionálního rozvoje a bohužel se nám v tuto chvíli nedaří spolupráci navázat. Co doporučujete?

S vysokými školami úzce spolupracujeme a jsme schopni Vám v této oblasti pomoci. Obraťte se prosím na nás a pište na mas@s-ic.cz.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz