Školství

MENU

Dotazníkové šetření

Tento dokument vznikl v návaznosti na dotazníkové šetření, které bylo posláno místním akčním skupinám (dále jen MAS) ve Středočeském kraji.

MASky vyplňovali dotazník od srpna 2017 do listopadu 2017. Dotazník byl vyplňován ve formě Excel sešitu a za jednotlivé sídelní jednotky obcí.

Vyhodnocení dotazníku se dělalo na základě obcí, a proto jsou výsledky částečně zkresleny. Jsou zkresleny zejména otázky na průměry, kde jsme předpokládali sídelní jednotky stejně velké/důležité a proto jsme nedělali vážené průměry.

Otázky na ano/ne jsme řešili tak, že pokud byla jedna kladná odpověď na otázku, tak tato odpověď přebila ostatní odpovědi jiných sídelních jednotek a obec vystupuje v souhrnu s kladnou odpovědí.

Zbylé otázky se buďto sčítali (počet učitelů), nebo vybírala nejvyšší možnost (úroveň soutěží).

Dokument ke stažení ZDE