O projektu

MENU

Středočeský kraj – Region budoucnosti

Píše se rok 2030 a Střední Čechy jsou jedním z nejbohatších regionů Evropy. Lékaři non-stop sledují zdravotní stav pacientů, kteří jsou v pohodlí svých domovů. Učitelé vyvolávají žáky on-line a v reálném čase s nimi sdílí učební látku. Zrekonstruovaná budova bývalého kravína vybavená 3D tiskárnou slouží jako podnikatelské centrum a vyřizuje objednávky z e-shopu. To vše díky vysokorychlostnímu internetu.

Prostřednictvím inovační platformy Smart Cities propojujeme zástupce měst a obcí v regionu s firmami a výzkumnými organizacemi, které vytvářejí chytrá řešení. Pomáháme sdílet příklady dobré praxe a zapojovat středočeská města a obce do přípravy „chytrých“ projektů a napomáháme při jejich realizaci. Díky tematickým seminářům a workshopům zvyšujeme informovanost regionu o možnostech finanční podpory na zavádění „chytrých“ řešení.

Shrnutí výsledků analýzy Smart cities

  • Jaký mají středočeské obce vztah k věcem spojeným s problematikou Smart Cities?
  • Jaké jsou jejich zájmy, stavy projektů a co obce považují za hlavní překážky v jejich fungování se spojením k Smart Cities?
  • Podívejte se na výsledky našeho dotazníkového šetření

Shrnutí výsledků analýzy Smart cities

PARTNEŘI A ČLENOVÉ PROJEKTU