Lidé

MENU

ing. Arch. Michal Postránecký je český architekt. Je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho portfolio obsahuje práce v České republice, Rusku i v USA. Od roku 2000 žije a působí v US. Tam založil design studio Gulf Coast Green Development. V ČR založil v roce 2016 architektonické studio GEN61.
Navrhl Planet Hollywood Westgate v Las Vegas, výškovou budovu o 52 podlažích. Je autorem dalších projektů, jako například Vegas Tower (Las Vegas, NV), Kings Court Resort (Lanaii, Hawai), Lake Havasu Apartment Resort (Arizona), Residenční komplex Laughlin (Nevada), Moscow Residence – 6.000 m2 (Moskva, Rusko), koncept “chytrého” města (Maroko), či koncept experimentální roboticko-rehabilitační kliniky pro Nadaci Regi Base a další. V urbanistických a architektonických projektech prosazuje nejen užití inteligentních systémů, ale i užití moderních chytrých nástrojů, metod spolupráce a sdílení informaci a dat ve všech etapách životního cyklu navrhovaných struktur. Preferuje vizuálně augmentované digitální informační prostředí, a to již od fáze analýzy datových vstupů, přes následnou predikci a návrh, realizaci stavby, následného facility a property managementu a řízení provozu.

Založil a vede Centrum Města Budoucnosti, odbornou neutrální platformu v rámci oddělení Inteligentních Systémů CIIRC ČVUT. CMB je zaměřené na další rozvoj měst všech velikostí a jejich částí, regionů i ostatních urbanistických struktur v krajině rovněž za pomoci implementace inovačních technologií. CMB propojuje akademickou, komerční a municipální sféru. Je propagátorem rozvoje urbánních struktur jako komplexních, holonických sociálně fyzicko-kybernetických systémů, s vlastní identitou jeho jednotlivých částí. V rámci CIIRC pracuje v oddělení Smart Cities na projektu AI&Reasoning a optimalizaci procesů mezi městskými subsystémy, financovaném EU. Městské struktury vidí jako živé organizmy, jejichž existence a zdravý rozvoj je závislý na četnosti, atraktivitě transakcí a míře inovací v daném prostoru i jeho blízkém a vzdáleném okolí.

Je autorem konceptu Virtuálního Modelu Prahy a spolupracuje s experty na nových způsobech vizualizačních metod pro zobrazování dějů a procesů ve fyzickém i virtuálním světě, v tzv. virtuální dvojčata pro urbánní systémy. 

Je partnerem v konsorciu společností Consília Futura, která se zaměřuje na návrh komplexních řešení tzv. “Smart Biotic Pump” pro území která jsou ohrožena suchem. Je zakladatelem SynopCity.com, globální platformy orientované na sdílení informací, znalostí a zkušeností, se zaměřením na implementaci technologií do existujích i budoucích měst. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků na témata smart cities a spojené problematiky. Je spoluautorem autorem knihy Města Budoucnosti (2018). Nabízí své služby kromě ČR primárně v anglicky a rusky mluvících teritoriích, ale díky spolupráci s různými partnery i v dalších teritoriích, jako jsou arabsky mluvící země, Čína a další.