MENU

Program pro mobilitu vědců MERIT láká postdoky z celého světa

Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology (MERIT) je unikátní program Středočeského inovačního centra. Jeho cílem je přenos zahraničních znalostí a zkušeností do výzkumných center i firem Středočeského kraje a růst mezinárodní prestiže regionu. Děkujeme ResearchJobs.cz za možnost nabídnout vám následující rozhovor s koordinátorkou programu Martinou Vycudilíkovou

Představila byste nám v krátkosti program MERIT? Jaká je jeho přidaná hodnota, aneb proč je lepší ucházet se o postdoc pozici v rámci programu MERIT oproti přímé komunikaci s vybranou institucí?

MERIT je nová kariérní příležitost pro celkem 30 vědců a vědkyň, kterým nabídneme 30měsíční stáže ve špičkových českých vědeckých pracovištích. Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že kandidáti mají volnost ve formulaci svého vědeckého záměru v rámci výzkumné skupiny, do které se hlásí. Tedy dopředu není jasně definováno, na čem budou pracovat, ale mohou přijít s vlastním návrhem. Dalším benefitem je vzdělávací a rozvojový program, který jsme pro vědce připravili, včetně možnosti individuálního koučinku nebo mentoringu. Dále možnost interakce s průmyslem v průběhu stáže, ať už prostřednictvím kratších stáží ve firmách nebo zapojení do mnoha networkingových akcí, které budeme v průběhu programu organizovat. Stážisté budou samozřejmě zváni i na stávající akce, které Středočeské inovační centrum již pravidelně organizuje, jako jsou mezinárodní vědecké meetupy nebo speed dating Na minutku s vědci. Kromě toho platové podmínky programu jsou rozhodně atraktivnější než u běžné pozice.

Má MERIT co nabídnout i českým uchazečům? Anebo jim spíše doporučíte přímý postup?

Myslím, že to může být zajímavá příležitost pro české vědce, kteří jsou aktuálně v zahraničí a plánují se navrátit do České republiky. Čeští vědci, stejně jako zahraniční uchazeči, musí splnit tzv. pravidlo mobility, tedy nesmí v ČR pobývat déle než 12 měsíců ze tří let předcházejících termínu výzvy. Termínem je v případně aktuálně otevřené první výzvy 31. červenec 2023. Program je otevřen jakémukoliv vědci z celého světa, není tam žádné omezení. Nicméně my bychom samozřejmě rádi podpořili také české vědce a vědkyně, kromě těch zahraničních.

Jak došlo k výběru zainteresovaných institucí a jak vznikala témata pro postdoc kandidáty? Hostující organizace jsou výzkumné organizace se sídlem nebo pracovištěm ve Středočeském kraji, se kterými Středočeské inovační centrum dlouhodobě spolupracuje a které využívají i naše další programy a služby. Se všemi se tedy dobře známe. Užší výběr těch konkrétních institucí a vědeckých skupin byl omezen především hlavními tématy našeho programu: biotechnologie a biomedicína, laserové technologie, vesmírné technologie, udržitelná energetika a materiály a digitalizace. Požadavky na konkrétní vědecké skupiny zahrnovaly také to, aby skupiny byly schopny nabídnout uchazečům mezidisciplinární a mezinárodní prostředí a měli partnerskou instituci v průmyslu nebo v zahraničí.

Concept of travel and adventure, traveller lifestyle

Co slovenští uchazeči, počítáte s nimi?

Samozřejmě, slovenští uchazeči mají stejné podmínky jako všichni ostatní uchazeči. Budeme moc rádi, pokud uvidíme zájem ze strany slovenských výzkumníků a výzkumnic.

Jak by o ně případně bylo postaráno? Postdoc pozice se typicky dotýkají období, kdy lidé zakládají rodiny… Co jejich partneři a děti, počítáte s nimi?

Program nabízí např. zvýhodněné finanční podmínky pro uchazeče s rodinami. Kromě toho můžeme rodinám uchazečů zajistit služby Welcome Office ve spolupráci s pražským Expat centrem nebo Euraxess a my sami můžeme pomoci např. najít pracovní uplatnění rodinným příslušníkům, protože zde máme spoustu zaměstnavatelů, kteří neustále hledají nové lidi a ve Středočeském kraji je dlouhodobě velmi nízká nezaměstnanost. Samozřejmě i naše partnerské výzkumné organizace se dokáží velmi dobře postarat o nově příchozí zahraniční kolegy a pomoci jim integrovat se.

Jde o jednorázovou akci, nebo tento program už bude pokračovat každým rokem?

Program je celkem pětiletý. Letos máme otevřenou první výzvu, příští rok plánujeme druhou, případně třetí výzvu. Pak už budou následovat samotné stáže. Celkem máme rozpočet na 30 stážistů po dobu 2,5 roku. Zda se bude program opakovat, záleží na jeho úspěšnosti a také na tom, zda budeme znovu podpořeni v Horizon Europe, což je hlavní zdroj financování. Výzva, ze které je program financován, je velmi prestižní a kompetitivní, takže to určitě nebude jednoduché.

Budou okruhy (laserové technologie, …) stejné, anebo se budou obměňovat? Chcete rozšiřovat seznam zapojených institucí?

Pět základních okruhů programu se nemění. Ve druhé výzvě se trochu obmění vědecké skupiny, protože celkem jich máme zapojeno v programu 35 a do první výzvy se jich zapojilo 27. To znamená, že do druhé výzvy půjdou ty, které zůstanou neobsazené a ty, které se chtěly zúčastnit až druhé výzvy. Ale samozřejmě se mohou k programu hlásit i nové vědecké skupiny v rámci zapojených institucí. Pokud by měla zcela nová instituce zájem o zapojení do programu, určitě to můžeme projednat.

Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta.

Program MERIT je jeden z evropských MSCA-COFUND programů podpořený v rámci Horizon Europe a koordinovaný Středočeským inovačním centrem. Zapojilo se do něho celkem 15 výzkumných organizací, které budou hostit vědce a vědkyně (s titulem PhD) vybrané programem. V České republice se jedná o teprve druhý program tohoto typu.