MENU

Proběhlo 1. setkání partnerů programu MERIT

Unikátní program Středočeského inovačního centra MERIT dnes zažil první setkání partnerů z Česka i ze zahraničí. Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology usiluje o přenos zahraničních znalostí a zkušeností do výzkumných center Středočeského kraje a o růst mezinárodní prestiže celého regionu. Kick-off meetingu se v laserovém centru ELI Beamlines zúčastnili zástupci 51 partnerů, včetně 15 výzkumných organizací, několika firem, zahraničních univerzit nebo středních škol. 

„Jsem ráda, že se akce zúčastnilo tolik partnerů i podporovatelů programu, někteří přijeli z Polska či Mexika. Účastníci chválili především připravované webové stránky MERITU a odpolední networkingová část přinesla spoustu nových propojení mezi partnery z výzkumné a firemní sféry, ale i v rámci mezinárodní spolupráce,“ hodnotí setkání hlavní koordinátorka MERITU Martina Vycudilíková.

V nabitém celodenním programu vystoupila jako jeden ze sedmi řečníků s plánem, jak přilákat a vyškolit nejlepší mozky z celého světa, kteří v rámci MERITU absolvují pobyty ve středočeských výzkumných centrech, stáže ve středočeských firmách a zapojí se do vývoje a studia v pěti strategických inovačních oblastech Středočeského kraje. Ať už v oblasti biotechnologie a biomedicíny, laserových technologiích, kosmických technologiích, v oblasti udržitelné energie a materiálů či v průřezové oblasti digitalizace.

Kick-off meetingu partnerů se v laserovém centru ELI Beamlines účastnili i zástupci všech patnácti zapojených výzkumných organizací, mezi než patří také laserové centrum HiLASEUniverzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUTAstronomický ústav AV ČR nebo několik ústavů biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV. Firmy zastupovali například pracovníci z automobilové společnosti VALEO či vývojového centra EATON.

Podrobnosti o programu MERIT, který je spolufinancován prestižním grantem Evropské komise HORIZON EUROPE se dočtěte ZDE.