Color Circle

MENU

Connecting and empowering local authorithies with research capacities to unlock the full potential of circular economy

(propojení místních municipalit a výzkumných organizací s cílem maximálně využít potenciál cirkulární ekonomiky)

Projekt je zaměřen na sdílení příkladů dobré praxe a osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a lokálními municipalitami v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedná se o mezinárodní projekt podpořený v rámci programu Interreg Europe, ve kterém působí celkem 6 partnerů z 5 různých zemí.

Cíle projektu:

  • Cíl 1 – Zapojit zúčastněné strany a zvýšit povědomí o cirkulární ekonomice v rámci regionálních skupin
  • Cíl 2 – Šířit informace o výsledcích projektu na lokální, regionální i evropské úrovni
  • Cíl 3 – Oslovit relevantní tvůrce politik s cílem zajistit účinný politický dopad
  • Cíl 4 – Poskytovat a usnadňovat neustálý tok informací mezi partnery, tím zajistit smysluplný proces učení a efektivní realizaci projektu

Projektoví partneři:

  • HESAM University (Francie)
  • Burgundy-Franche-Comté Regional Council (Francie)
  • Středočeské inovační centrum (ČR)
  • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Nizozemí)
  • Regional Development Agency Centru (Rumunsko)
  • County Council of Granada (Španělsko)

Webová stránka projektu: https://www.interregeurope.eu/colorcircle/