Projekty

Color Circle

 data-srcset
MENU

CONNECTING AND EMPOWERING LOCAL AUTHORITHIES WITH RESEARCH CAPACITIES TO UNLOCK THE FULL POTENTIAL OF CIRCULAR ECONOMY

(propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie)

Projekt bude zaměřen na sdílení osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány, které povzbuzují a pomáhají územní znalosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedná se o mezinárodní projekt, který je podpořen z programu Interreg Europe. Působí v něm celkem 6 partnerů z 5 různých zemí s cílem posílit místní orgány a zlepšit regionální politiky v oblasti oběhového hospodářství. Politicky zaměřené nástroje obsahují prvek cirkulární ekonomiky. Cílem projektu je zvážit, jak by se tyto politiky mohly zlepšit posílením kapitoly o cirkulární ekonomice nebo vytvořením nové a širší vize.

Cíle projektu:

  • Cíl 1 – Zvýšit povědomí o projektu v partnerských regionech a zapojit zúčastněné strany do regionálních skupin zúčastněných stran
  • Cíl 2 – Šířit informace o výsledcích projektu širšímu lokálnímu a evropskému publiku
  • Cíl 3 – Oslovit regionální, národní a evropské tvůrce politik, aby zajistily účinný politický dopad
  • Cíl 4 – Poskytovat a usnadňovat neustálý tok informací mezi partnery s cílem zajistit smysluplný proces učení mezi partnery a efektivní realizaci projektu

Projektoví partneři:

  • HESAM University (Francie)
  • Burgundy-Franche-Comté Regional Council (Francie)
  • Středočeské inovační centrum (ČR)
  • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Nizozemí)
  • Regional Development Agency Centru (Rumunsko)
  • County Council of Granada (Španělsko)

Webová stránka projektu: https://www.interregeurope.eu/colorcircle/