šipka
Více informací
SIC Banner

Další várka inovací pro středočeské firmy. SIC vyhlásilo čtvrtou výzvu na inovační voucher.

Další várka inovací pro středočeské firmy. SIC vyhlásilo čtvrtou výzvu na inovační voucher.

Téměř 100 středočeských firem obdrželo v posledních tří letech finanční podporu od Středočeského kraje, tzv. Inovační voucher. Jednorázová dotace s minimální administrativní zátěží pomáhá díky znalostem výzkumných organizací vylepšovat firmám jejich služby a produkty. V loňském roce využily této příležitosti firmy z oblasti zemědělství, logistiky nebo např. zdravotnictví. 4. března 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum (SIC) další výzvu.

„Během relativně krátké doby se nám podařilo ve Středočeském kraji vytvořit základy pro dlouhodobou spolupráci soukromého sektoru s výzkumnou sférou,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC, které má celý projekt na starost. „Za jednu z velkých výhod inovačního voucheru považuji, že umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami,“ doplňuje Vilém Růžička.

Letošní novinkou je rozdělení podpory na dva podprogramy. První je zaměřen na malé a střední podniky a jeho celková alokace činí 4 miliony Kč. Maximální výše podpory je 300 tis. Kč a lze předložit i dvě žádosti. Druhý podprogram je určen začínajícím firmám  tzv. start-upům. Noví podnikatelé ve Středočeském kraji si mohou rozdělit až 1 mil. Kč.

„Podpora vědecko-výzkumných aktivit a inovačního podnikání patří v kraji k prioritním oblastem,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. „Jsem ráda, že se nám i díky inovačním voucherům daří pomáhat začínajícím podnikatelům zvýšit jejich šance na úspěch a rozvíjet tak oblast start-upů na území Středočeského kraje.“

Podrobnější informace k probíhající výzvě, včetně referencí a příběhů úspěšné spolupráce díky inovačním voucherům naleznete ZDE

Středočeské inovační vouchery v číslech

Středočeské inovační vouchery podporují spolupráci firem ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z celého Česka, a to prostřednictvím SIC formou jednorázové dotace. V předchozích letech SIC obdržel celkem 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

Zkušenosti středočeských podnikatelů

„I když jsou Inovační vouchery určeny pro jednorázové použití, tak v mnoha případech, včetně našeho, umožňují první krok pro případnou pokračující spolupráci mezi komerčním a akademickým subjektem na dalších projektech.“ Ladislav Anděra, jednatel Apronex (Vestec u Prahy)

„Inovační voucher nám pomohl získat výraznou konkurenční výhodu, kterou chceme nyní na tuzemských i evropských trzích maximálně zužitkovat.“ Zdeněk Leiterman, konstruktér Bova Březnice (Březnice)

„Voucher je nejjednodušší z dotací, co se týče papírování, a když to porovnám s dalšími projekty, které nabízejí i jiné instituce, tak toto je takový elegantní způsob, jak financovat vědu a výzkum.“ George Karra´a, jednatel LAVARIS (Libčice nad Vltavou)

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz