MENU

Chcete získat stáž ve špičkovém výzkumu? Přihlaste se do programu MERIT

SIC otevírá příležitost pro české i zahraniční výzkumníky, kteří dosáhli titulu Ph.D. a mají za sebou dvouletou zkušenost na zahraničních vědeckých pracovištích. Právě jsme spustili druhou výzvu mezinárodního programu MERIT. Chcete rozvinout svůj talent ve výzkumu, který má aplikaci v průmyslu a konkrétní přínos pro život? Přihlaste se do MERITu do 15. 4. 2024, získejte stáž ve špičkové výzkumné organizaci ve Středočeském kraji a zrealizujte v ní inovativní projekt.

Svůj inovativní projekt můžete uskutečnit ve strategických oblastech jako jsou biotechnologie a biomedicína, energetika, digitalizace (AI) nebo kosmické a laserové technologie. Vybrat si můžete z více než třiceti témat a devatenácti renomovaných výzkumných organizací jako je BIOCEV, UCEEB, CIICR, Astronomický ústav AV ČR, laserové centrum HiLASE a ELI Beamlines, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT nebo třeba Centrum výzkumu Řež.

Co získáte, když vás vybere expertní komise?

  • 30měsíční stáž v prestižní výzkumné instituci  
  • Výborné finanční podmínky
  • Vzdělávací a networkingové akce (např. s firmami) v mezinárodní komunitě stážistů

S kým se v komunitě MERIT potkáte?

V první výzvě programu MERIT uspělo patnáct výzkumníků z Evropy, Japonska či Brazílie, kteří pracují na prestižních institucích jako je Babraham Institute Cambridge, Vídeňská univerzita, Univerzita v Innsbrucku nebo Federální univerzita Rio de Janeiro. Do programu se může přihlásit výzkumník z kteréhokoli pracoviště na světě, pokud dosáhl akademického titulu Ph.D. a má před spuštěním výzvy minimálně dvouletou zahraniční vědeckou zkušenost.

Všichni vybraní kandidáti budou realizovat společensky užitečné projekty, mezi které patří např. výzkum mikrobiomu pro léčení Alzheimerovy nemoci, vývoj nového laserového systému pro aplikaci v průmyslu (např. v oblasti přesné chirurgie nebo dálkové satelitní komunikace ve vesmíru) nebo třeba výzkum předcházení tzv. městskému tepelnému ostrovu (Urban HeatIsland) či projekt, který propojuje strojové učení a astrofyziku.

V čem je MERIT unikátní? Pusťte si videopozvánku

Program MERIT (Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology) je jedním z klíčových projektů Středočeského inovačního centra (SIC) a je spolufinancován prestižním grantem Evropské komise Horizon Europe. Cílem MERITu je přenést špičkové zahraniční znalosti a zkušenosti do výzkumných center i firem středočeského regionu a rozvíjet inovační ekosystém Středočeského kraje. SIC také zprostředkovává pracovní nabídky pro zahraniční vědce a výzkumníky prostřednictvím projektu RESEARCH JOBS.