MENU

Zemřel Věslav Michalik

V neděli 12. června 2022 náhle zemřel předseda správní rady SIC, starosta Dolních Břežan a náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalik. Bylo mu 59 let. 

Věslav byl mimořádný člověk, skutečný lídr a vizionář. Takových chodí po světě strašně málo – o to větší ztráta to pro nás všechny je. Naše cesty se poprvé protly v září 2015, jak jinak než na akci zaměřené na inovace a podporu podnikání, kde jsem přednášel. Měl jsem tu čest s ním později začít spolupracovat v SIC i ve STAR regionu, který svým dlouhodobým úsilím a vizí pozvedl na mezinárodně uznávaný inovační region. A když mne oslovil na konci roku 2020, abychom společně začali stejnou transformaci SIC, nešlo odolat. Byla to pro mě pocta s někým, jako je on, spolupracovat. Mám na srdci dvě věci: Předně upřímnou soustrast Tvé rodině a nejbližším. A pak ujištění, že v Tvém odkazu budeme pokračovat – měnit region od montovny k mozkovně, jak jsi sám s oblibou říkával. A podporovat inovace, které mění svět kolem nás k lepšímu,“ říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC.

Celý tým SIC tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast a podporu rodině a Věslavovým blízkým. 

Věslav Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004. 

V letech 1986 až 1996 pracoval jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství. 

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance, strategii a inovace. Působil od roku 2020 také jako předseda správní rady Středočeského inovačního centra.