Spolupráce s korporacemi

MENU

Spolupráce s korporacemi

Tato komplexní služba SIC provazuje spolupráce mezi velkými korporacemi a malými a středními podniky (SME), start-upy a výzkumnými institucemi.

Cílem služby je spojit to nejlepší z obou těchto světů, tj. dynamiky a inovativního potenciálu na straně SME a výzkumných institucí s kredibilitou, robustností a přístupem k finančnímu kapitálu na straně korporací. Smyslem je, aby z této spolupráce také benefitoval inovační ekosystém Středočeského kraje.

Služba SPOLUPRÁCE S KORPORACEMI funguje ve vzájemně navazujících krocích:

1. Být součástí ekosystému

Korporaci zajistíme přístup k více jak 27.000 SME firem ve Středočeském kraji, resp. 280.000 v rámci celé ČR. Tyto firmy pokrývají celé spektrum průmyslu, mají velký inovativní potenciál, jsou schopny pružně reagovat na potřeby, které korporace často nemohou tak lehce a rychle začlenit do svých procesů.

2. Prvotní navázaní vztahů dle potřeb klienta (matchmaking)

Provedeme TECHNOLOGY SCOUTING zaměřený na klíčové inovační a technologické směry a budoucí výzvy korporací a cílený NETWORKING, abychom korporaci propojili se správnými partnery. Uspořádáme matchmakingový event či individuální B2B setkání na míru dle potřeb korporace a možností, které nabízí inovační ekosystém (nejen) Středočeského kraje.

3. Budování vzájemné důvěry

Zajistíme CÍLENÉ PROPOJENÍ KORPORACE s výzkumnou institucí, která může pomoci se specifickým vývojovým projektem, ověřením konceptu, technologickou konzultací apod., které jsou mimo zdroje a dosah korporace. Spojíme všechny strany a budeme nezávislým garantem obchodních jednání. Zároveň zajistíme, aby se všechna obchodní jednání řídila zavedenou PODNIKATELSKOU ETIKOU.

4. Mentoring

Zajistíme přístup k investičním/akvizičním příležitostem v oblasti inovací produktů a firem. Prostřednictvím zavedené sítě expertů a mentorů YNOVATE může SIC přistupovat ke znalostní databázi  pokrývající celou škálu obchodních kompetencí jak v korporátním sektoru, tak v sektoru malých a středních podniků a zajistit hladký průběh jejich vzájemné spolupráce.

Role SIC

SIC v celém procesu funguje jako mediátor se znalostí prostředí místního inovačního ekosystému a aktivním vnímáním potřeb obou světů. Zároveň vytváříme důvěryhodné prostředí pro vznik a růst obchodních vztahů dlouhodobě prospěšných pro všechny zapojené partnery.

Kolik to bude stát?

V SIC jsme hrdí na to, že pomáháme středočeským inovacím a technologiím růst. A pro naše klienty to děláme zdarma. V případě velkých projektů můžeme účtovat určitou částku, abychom pokryli dodatečné náklady. Tyto náklady jsou kalkulovány individuálně před zahájením projektu.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE MANAGERA PROGRAMU SPOLUPRÁCE S KORPORACEMI

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě