MENU

Welcome office v BIOCEV na téma ,,Multidisciplinární výzkum v přírodních vědách”

Dne 22. června se v biomedicínském a biotechnologickém centru BIOCEV ve Vestci konal již 6. meetup zahraničních vědců ve Středočeském kraji. 

Myšlenkou těchto setkání je posílit komunitu zahraničních výzkumníků, kteří v současnosti pracují v různých centrech a výzkumných organizacích v regionu. Akce pod hlavičkou služby Welcome Office mají za cíl jednak integraci této komunity a jednak vzájemné sdílení a poznávání výzkumných infrastruktur v kraji. Setkání se proto koná pokaždé na jiném místě. Tentokrát bylo vybráno centrum BIOCEV a téma „Multidisciplinární výzkum v přírodních vědách“. I když jsou meetupy tematické, jsou otevřené pro vědce a studenty všech oborů i nadšence vědy a nevyžadují předchozí specifickou znalost konkrétního vědního oboru. 

Program byl zahájen přivítáním a krátkou prezentací o centru BIOCEV, kterého se ujal Petr Solil, vedoucí komunikace BIOCEV. Poté proběhly dvě prezentace vybraných výzkumných projektů zahrnujících spolupráci vědeckých týmů BIOCEV s týmy jiných institucí, konkrétně ELI BeamlinesFakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Projekty představili Gustavo Fuertes Vives, vedoucí týmu Dynamika biologických procesů, a Roman Matějka, vedoucí týmu Bioreaktory pro tkáňové a orgánové inženýrství. Poté proběhly komentované prohlídky vybraných laboratoří BIOCEV, Centra molekulární struktury a Centra zobrazovacích metod. 

Poslední část programu byla tradičně věnována teamovým aktivitám, kdy vědci pracovali v týmech na společném zadání, které pak prezentovali před ostatními týmy. Na závěr proběhl odlehčující kvíz v oblasti popkultury a samozřejmě networking