MENU

Výroční zpráva SIC za rok 2021

Zajímá Vás, komu SIC pomohl v uplynulém roce? Přečtěte si příběhy firem, kterým jsme pomohli v jednom z našich programů: INO:EX, digitalizace firem, dotační poradenství, SIC Connect, konzultační podpora, ​kreativní vouchery pro výzkumné organizace a další. 

Jsme pyšní, že jsme mohli podpořit 66 projektů a investovali 16 milionů Kč, 500 hodin expertního koučinku a nabídli více jak 20 zkušených expertů.

Dle slov ředitele SICu Pavla Jovanoviče prošel SIC během roku 2021 podstatnou transformací své strategie s cílem vybudovat kvalitně fungující a nezávislou organizaci pro rozvoj inovačního ekosystému regionu. Hlavním posláním SIC je podpora podnikání, inovací a růst firem, a to skrz promyšlený mix programů a služeb. Také podpora výzkumných organizací zejména v činnostech souvisejících s komercializací, transferem a rozvojem spolupráce s aplikační sférou s cílem řešit potřeby a problémy společnosti.

Jsme rádi, že můžeme podporovat podnikatele v jejich ambicích při expanzi firmy. Byli jsme u mnoha vašich příběhu a proměn a budeme se těšit na další. 

Zajímá vás, jak probíhala podpora výzkumných organizací a jejich propojení s praxí nebo jak podpořit svou firmu? Tyto informace a mnoho dalšího nabídne aktuální Výroční zpráva SIC za rok 2021 – https://bit.ly/3w0PltY