Covid-Podnikatelé

MENU

Vláda schválila prodloužení daňových úlev

Vláda schválila návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Mezi schválená opatření patří například prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky u daně z nabytí nemovitých věcí až do 30. listopadu 2020, prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků a dalšího zboží do 30. července 2020 a prominutí dalších sankcí a správních poplatků za opožděná podání daňových dokladů. Více informací najdete přímo na stránkách Ministerstva financí ZDE.

Zdroj: MFCR