MENU

Vědci z 30 zemí se chtějí zapojit do výzkumu ve Středočeském kraji 

Více než 50 nových výzkumných projektů se uchází o grant z programu MERIT pro mobilitu špičkových vědců. Postdoktorandi ze čtyř kontinentů chtějí realizovat své inovativní projekty v téměř 20 středočeských výzkumných organizacích. SIC jako koordinátor programu zajistí výběr nejlepších kandidátů, kteří získají dlouhodobé stáže a budou se podílet na výzkumu v klíčových oblastech inovací. Vedle excelentních vědců, které už MERIT do Středočeského kraje přivedl.  

Mezinárodní program MERIT pro mobilitu špičkových vědců přitáhl více než 50 nových zájemců.

Do druhé výzvy MERITu se přihlásilo o 34 % více způsobilých uchazečů a uchazeček než do výzvy první. Většina z nich působí ve výzkumných institucích 17 evropských zemí, zejména v Německu, Španělsku a Francii. Zastoupeni jsou ale také kandidáti z 14 zemí Asie, Afriky či Ameriky. Převažují mladé vědkyně a výzkumnice do pětatřiceti let. 

Nejvíce projektů míří do oblasti biotechnologií a biomedicíny, kterou následuje digitalizace (AI), laserové technologie, udržitelná energetika či kosmický výzkum. Talentovaní postdoktorandi se chtějí zapojit do aplikovaného výzkumu v 18 výzkumných organizacích ve Středočeském kraji. Nejčastěji v Astronomickém ústavu AV ČR, Biotechnologickém ústavu AV ČR (BIOCEV), ČVUT UCEEB, České zemědělské univerzitě či v Národním ústavu duševního zdraví.   

15 inovativních projektů, které už MERIT rozběhl  

MERIT (Mobility Programme fo Excellence in Research, Innovation and Technology) už zapojil do aplikovaného výzkumu středočeských institucí 15 excelentních vědců a vědkyň z Evropy, Japonska či Brazílie. V rámci první výzvy už realizují společensky užitečné projekty ve strategických oblastech inovací Středočeského kraje. Patří mezi ně výzkum mikrobiomu pro léčení Alzheimerovy nemoci, vývoj nového laserového systému pro aplikaci v průmyslu (např. v satelitní komunikaci ve vesmíru), bezpečnější a účinnější protonová terapie i výzkum předcházející tzv. městskému tepelnému ostrovu, který negativně ovlivňuje zdraví veřejnosti i tepelné vlastnosti budov. 

Jak probíhá výběr nejlepších kandidátů?  

Každou žádost nejprve hodnotí mezinárodní tříčlenné komise v oblasti excelence, impakt a implementace podaného projektu. Následuje ústní hodnocení formou online pohovorů s důrazem na vědeckou diskuzi, komunikaci nebo leadership kandidátů. Do hodnocení se zapojují i tzv. revizní hodnotitelé, kteří zajišťují, že si každý uchazeč odnese maximálně srozumitelnou zpětnou vazbu na svůj projekt, etické komise a odborníci v oblasti genderu. Po sečtení finálních výsledků bude v polovině srpna 2024 sestaven seznam 15 nejlepších uchazečů, kteří získají 30měsíční stáž ve zvolené výzkumné organizaci, kde budou své projekty realizovat.

MERIT rozvíjí celý inovační ekosystém Středočeského kraje  

Cílem programu MERIT je přenos špičkových zahraničních znalostí a zkušenostní do středočeského výzkumu a podnikání ve strategických oblastech inovací, ale i posílení celého inovačního ekosystému středočeského regionu. V konsorciu programu proto najdete vedle výzkumných organizací i řadu malých, středních a velkých firem, které spolu se zahraničními univerzitami z 11 zemí tvoří síť téměř čtyř desítek inovativních partnerů. MERIT je financován z grantu Evropské komise z prestižního programu Horizon Europe.