MENU

Umělá inteligence a její role v businessu

3. listopadu proběhlo v CIIRC ČVUT setkání a diskuze s jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti AI, ředitelem Centra umělé inteligence v O2 Czech Republic Ing. Mgr. Janem Romportlem Ph.D.

Jeho přednáška představila účastníkům odkud se Umělá inteligence vzala historicky, přes zásadní vývojové milníky. Velmi podnětná byla následná diskuse, která již obsahovala konkrétní možnosti ve výrobě, co dokáže a jak často překonává lidské možnosti. Například použití Umělé inteligence pro sledování kvality vod a další příklady z praxe.

Jan Romportl má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky.

Dnes je také členem Katedry filozofie téže univerzity, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen české komunitě zabývající se bezpečností a hodnotami umělé inteligence.