Tag: Platinn-Reference

 data-srcset
MENU
 data-srcset 30. 9. 2020

NEOFYT

Petr Behenský, majitel: „Společně s vysoce kvalifikovaným konzultantem jsme dokázali již v úvodní fázi spolupráce, plně hrazenou z prostředků administrovaných SIC, provést oponenturu a návrhy opatření souvisejících s právě nastavovanou střednědobou strategií rozvoje firmy. Při spolupráci jsme dokázali efektivně analyzovat vstupní informace o naší společnosti a to i z pohledu praktických zkušeností konzultanta- což bylo nenahraditelné.Oceňuji vynikající přípravu tohoto programu ze strany SIC, a to vynikající výběr konzultanta, bezchybnou kooperaci v průběhu programu a prakticky zanedbatelnou míru zatěžující administrativy.“

 data-srcset 22. 4. 2020

TOPOLWATER

Adam Topol, spolumajitel: “Spolupráce s expertem v programu PLATINN nám pomohla ujasnit si mnoho věcí v námi uvažovaném strategickém kroku vstupu na konkrétní zahraniční trh. Díky tomu jsme ušetřili mnoho času a také finančních prostředků.”

25. 3. 2020

AVAPS

Filip Novotný, ředitel: “Programu PLATINN si velice cením, jelikož využitím konzultací s externím expertem – koučem – se nám podařilo efektivněji předat řízení společnosti z generace na generaci (z otce na syna). Velkým benefitem koučingu bylo i získání vnějšího nestranného pohledu na firmu především z oblasti měkkých dovedností v kontextu s již fungujícími interními procesy. Každé naše setkání přineslo nové podněty, na nichž jsme dále detailněji pracovali a firmu posouvali dál.”

 data-srcset 27. 2. 2020

MONTANA

Martin Kouřil, ředitel: “Program SIC na možnost získat hodiny s koučem považuji za vynikající. Koučovací lekce mi pomohli uvědomit si řadu aspektů, které by zasloužily větší péči a získal jsem pohled na naši firmu a procesy z venku, od absolutně nezúčastněné osoby. Ale od osoby s bohatými zkušenostmi. Nyní je už jen a jen na nás si to odpracovat, s prvními kroky jsme začali již během koučinkového plánu. Tento program mohu jen a jen doporučit.”

26. 2. 2020

BOVA

Jiří Ježek, spolumajitel: “Spolupráce se SIC a jejich programem PLATINN nám přinesla mnoho cenných informací ohledně zahraničních trhů a ukázala nám procesy jak co nejlépe daný trh analyzovat. Díky tomuto programu jsme ušetřili mnoho našeho času, sil a také jsme zároveň zbytečně neplýtvaly finančními zdroji nesprávným směrem.”