MENU

Středočeský kraj vyhlašuje program na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

Zájemci z řad veřejných subjektů o dotace na přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí ve Středočeském kraji se mohou hlásit do programu Smart Akcelerátor – Asistence 2017. Úplné znění dotačního programu bylo zveřejněno na úřední desce Středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/dotace-ze-stredoceskych-fondu) dne 10. 5. 2017.

Účelem dotace je zajistit příjemcům adekvátní podmínky pro kvalitní přípravu projektů s významným dopadem na inovační prostředí Středočeského kraje.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace v Programu je stanovena od 15. června 2017 od 12:00 hodin do 28. prosince 2017 do 12:00 hodin


Více informací o podmínkách dotačního programu
.