MENU

Středočeský kraj se prezentoval na mezinárodním veletrhu EXPO REAL

Středočeský kraj se v rámci samostatné expozice ve dnech 7. 10. – 9. 10. 2019 zúčastnil mezinárodního veletrhu EXPO REAL v německém Mnichově. EXPO REAL je evropským nejrozsáhlejším veletrhem v oblasti nemovitostí a investic a tvoří klíčovou obchodní a networkingovou platformu. Letos se veletrhu zúčastnilo téměř 50 tisíc účastníků ze 76 zemí a prezentovalo se zde 2190 vystavovatelů ze 45 zemí.

Jako kreativní region se Středočeský kraj zaměřuje na inovace a perspektivní high-tech obory a pro svou atraktivitu je dlouhodobě vyhledáván jak domácími, tak i zahraničními investory.

Středočeská expozice odkazovala na unikátní umístění v rámci Evropy a na vědeckovýzkumné a kulturní zázemí. Veletrhu se účastnil pan Martin Draxler, radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu a přítomni byli také zástupci regionálního rozvoje a Středočeského inovačního centra.

V rámci středočeské expozice byla představena aktuální nabídka investičních příležitostí a vybraných projektů. K významným změnám došlo mj. i u dvou největších rozvojových lokalit v kraji – Areálu Poldi v centru statutárního města Kladna i u Bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá. Své zastoupení v rámci prezentace měla dále místa města Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Příbram, Mladá Boleslav a další.

Nabídku investičních příležitostí vytváří Středočeský kraj ve spolupráci s obcemi a městy v regionu. Zájemci o zařazení do nabídky investičních příležitostí mohou kontaktovat Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zdroj: Středočeský kraj a Messe München GmbH