City of the Future

MENU

Středočeský kraj představil v Bruselu svou budoucnost

Na Workshopu s názvem „Promoting City of the Future“, který byl dnes uspořádán v budově Evropského výboru regionů v Bruselu, prezentovala přítomným účastníkům Středočeský kraj jeho hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Vyzdvihla přednosti regionu a jeho lokaci uprostřed České republiky a označila ho za území s velkým rozvojovým potenciálem.

hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová

Podle hejtmanky má území Středočeského kraje velmi dobrou územní diagnostiku i přehledné vlastnické vztahy. Na základě výsledků socioekonomické analýzy ale upozornila i na dosud ne zcela dostačující infrastrukturu a nedostatek vlastních zdrojů regionu na financování rozvoje území. Zmínila i nedostatek velkých zaměstnavatelů, kdy je téměř 60 % obyvatel závislé na dojíždění za prací do české metropole. Podle jejích slov je zapotřebí ve středních Čechách zlepšit kapacitu služeb a jejich rozvoj, kapacitu mateřských a základních škol, zvýšit kapacitu ubytovacích zařízení a zajistit dobrý přístup ke zdravotní péči a sociálním službám. „Vedení kraje se proto hodlá do budoucna zaměřit na podporu firem a investorů s inovačním potenciálem a přivádět je do našeho kraje. To je jeden z hlavních úkolů našeho Středočeského inovačního centra (SIC). V kraji se skutečně skvěle daří vědě a výzkumu, a proto je důraz na inovace směr, kterým se náš region má a bude dále ubírat. To vše s důrazem na ochranu přírody, rozvoj služeb i bydlení,“ prohlásila Jaroslava Pokorná Jermanová. Účastníci workshopu byli detailně seznámeni s vizí nového města budoucnosti ve středních Čechách, které by mohlo vzniknout v Milovicích, a to z pohledu architektury, urbanizace, použitých technologií i financování, jimž byly věnovány samostatné prezentace.

Videozáznam z konference

Videozáznam z konference

Medailonky přednášejících:

Anca-Andreea Calugaru působí jako vedoucí oddělení Evropských strukturálních a investičních fondů ve společnosti Schuman Associates, jedné z předních poradenských společností sídlících v Bruselu specializujících se na evropské dotace a veřejné záležitosti. Anca asistuje veřejným i soukromým organizacím s implementací jejich strategií evropského financování v Rumunsku a dalších členských zemích EU, zejména ve střední a východní Evropě. Anca má více než patnáctileté zkušenosti z oblasti podnikového managementu, poradenství v oblasti financování z fondů EU a evropských programů. Mezi oblasti její specializace patří především zpracování a implementace projektů v oblastech jako je ICT, zdravotnictví, energetika, trh práce, vzdělávání.

Gerard McNamara založil společnost Schuman Associates v roce 1989 a jakožto generální ředitel řídí vývoj a růst firmy již více než 25 let. Jeho osobní přístup ke klientům spočívá v dosahování výjimečných výsledků překračujících jejich očekávání. Gerard přináší rozsáhlé zkušenosti s působením na nejvyšších úrovních EU. V průběhu let poskytoval poradenství globálním korporacím, obchodním sdružením, veřejným orgánům i nevládním organizacím.

Stuart Cairns je partner a spolupředseda společnosti Bird & Bird pro mezinárodní projekty a zakázky. Odborník na veřejné zakázky a zakázky v oblasti veřejných služeb, který intenzivně spolupracuje se všemi vládními i regulovanými orgány na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Stuart vede také iniciativu mezinárodních letišť, což vede k zapojení se do projektů po celém světě. V průběhu své právní kariéry navrhl, řídil a úspěšně implementoval jedny z nejkomplexnějších konkurenčních procesů zadávání zakázek. S klienty velmi úzce pracuje na navržení přístupu, který nejen zajišťuje dodržení právních a regulačních předpisů, ale především přináší také ty nejlepší výsledky.

Michael Rudd je partnerem a spolupředsedou skupiny pro energetiku a veřejné služby zaměřené na energetické inovace. Michael pomáhá veřejnému sektoru vytvářet a provádět inovativní regulace a politiky v oblasti energetiky s cílem změnit chování a stimulovat investice. Mezi oblasti jeho specializace patří energetický sektor jak z hlediska technologie (zejména obnovitelné zdroje), tak umístění (decentralizované, centralizované, přeshraniční); řešení energetické účinnosti/produktivity; a datové a komunikační infrastruktury sloužící energetickému sektoru. Kromě environmentálních a sociálních výhod to také stimuluje ekonomické benefity včetně investic do infrastruktury, či výzkumu a vývoje. Předsedá iniciativě udržitelných inteligentních měst.

Ing. Arch. Michal Postránecký je český architekt. Je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho portfolio obsahuje práce v České republice, Rusku i v USA. Od roku 2000 žije a působí v US. Tam založil design studio Gulf Coast Green Development. V ČR založil v roce 2016 architektonické studio GEN61.
Navrhl Planet Hollywood Westgate v Las Vegas, výškovou budovu o 52 podlažích. Je autorem dalších projektů, jako například Vegas Tower (Las Vegas, NV), Kings Court Resort (Lanaii, Hawai), Lake Havasu Apartment Resort (Arizona), Residenční komplex Laughlin (Nevada), Moscow Residence – 6.000 m2 (Moskva, Rusko), koncept “chytrého” města (Maroko), či koncept experimentální roboticko-rehabilitační kliniky pro Nadaci Regi Base a další. V urbanistických a architektonických projektech prosazuje nejen užití inteligentních systémů, ale i užití moderních chytrých nástrojů, metod spolupráce a sdílení informaci a dat ve všech etapách životního cyklu navrhovaných struktur. Preferuje vizuálně argumentované digitální informační prostředí, a to již od fáze analýzy datových vstupů, přes následnou predikci a návrh, realizaci stavby, následného facility a property managementu a řízení provozu.