City of the Future

MENU

Středočeský kraj představí téma „The City of the Future“ během Evropského týdne regionů a měst

Hejtmanka Středočeského kraje, p. Jaroslava Pokorná Jermanová představí téma „The City of the Future“ během Evropského týdne regionů a měst, který každoročně pořádá Evropský výbor regionů. V letošním roce se uskuteční 7. – 10. října 2019 v Bruselu.

Regiony a města by v budoucnosti evropského měřítka měly hrát stále větší roli jako propagátoři priorit a vizí EU. Středočeský kraj, jako perspektivní region budoucnosti, se hodlá zaměřit na moderní technologie, ekonomické a sociální potřeby, udržitelné životní prostředí, energeticky úspornou ekonomiku, nová pracovní místa, vědu, výzkum a vývoj a nové technologie, vše v symbióze projektu „The City of the Future“.

Workshop pořádaný Středočeským krajem České republiky se bude věnovat mj. tématu jak nejlépe zkoordinovat projekt, který reflektuje všechny klíčové oblasti “The City of the Future”, a zároveň řeší souvislosti vizí, obcí a okolního prostředí. Složitost takových projektů vyžaduje zkušenosti, spolupráci na úrovni EU, veřejného i soukromého sektoru vč. investic. Specifickou oblastí prezentace bude již stanovený region s rozvojovým potenciálem, který by do budoucna mohl sloužit jako budoucí vzorek národního i evropského rozsahu. Odborným tématům workshopu se krom hejtmanky Středočeského kraje, Jaroslavy Pokorné Jermanové, bude věnovat např. profesor Vladimír Mařík z ČVUT Praha a další mluvčí.

Pro více informací navštivte stránky:
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/412_en