MENU

Středočeský kraj posiluje kyberbezpečnost

Podle Evropské komise bude v nejbližších letech chybět v Evropě až 900 tisíc IT profesionálů. Nedostatek lidí s „digitálními dovednostmi“ se může projevit v ochraně před rostoucími kybernetickými hrozbami v soukromém i veřejném sektoru. Aby Středočeský kraj mohl předcházet podobným případům, jako nedávné napadení benešovské nemocnice, rozhodl se investovat do vzdělávání středoškolských studentů se zájmem o informatiku. Na projektu se podílí Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze a Středočeské inovační centrum (SIC).  

Kyberstáž ve spolupráci SIC a FEL ČVUT

„V celosvětovém měřítku překotně sílí megatrend digitalizace. Spolu s tím se však rozvíjí i bezpečnostní hrozby z něj plynoucí. Přibývá počet incidentů v oblasti kyberbezpečnosti a rychle narůstá jejich závažnost. Roste tak poptávka po IT specialistech se zaměřením na kyberbezpečnost, a právě na to naším projektem reagujeme,“ říká Jakub Pechlát, ředitel divize Projekty ve SIC, které projekt vzdělávání budoucích odborníků zaštiťuje. „Naším cílem je zlepšení dovedností studentů, a ověření, že ti talentovaní zvládnou už na střední škole kurz určený pro starší a zkušenější studenty. Své schopnosti budou zdokonalovat na simulacích postavených na reálných případech,“ dodává Jakub Pechlát.

Vybraní studenti kyberstáže

V rámci pilotního ověření, které bylo oficiálně zahájeno 27. února, získá 12 vybraných studentůkteří prokázali své nadání dobrým umístěním v aktuálním ročníku Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, možnost účastnit se sedmiměsíční stáže pod vedením výzkumníků z ČVUT i odborníků z praxe. Během programu budou rozvíjet své dovednosti v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Studenti se budou například podílet na vytvoření virtuální tréninkové kapacity ve formě simulací a her na bázi boje s kyberhrozbami. Propojení s výše zmíněnou soutěží zvyšuje šance účastníků na to, že kurz úspěšně zvládnou a budou moci svou kariéru nastartovat o něco dříve. Úspěšnost studentů bude také klíčovým faktorem pro rozhodování o případném dalším opakování kurzu.  

Skupina studentů kyberstáže 2020

„Pro Středočeský kraj je kybernetická bezpečnost jedna z velkých výzev nadcházejícího období. Tímto pilotním ověřením rozšiřujeme portfolio našich projektů zaměřených na tzv. sociální inovace. V listopadu loňského roku jsme ve spolupráci s rakovnickou Střední průmyslovou školou Emila Kolbena úspěšně zahájili projekt Maker kultury – tvořivých dílen, které rozvíjejí sebevědomí, kritické myšlení i kreativitu mezi studenty i pedagogy. Věřím, že stejně úspěšní budeme také v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi ve vzdělávacím systému,“ říká Jakub Pechlát.