MENU

Středočeský kraj navázal spolupráci s fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně

Poslední červnový týden proběhlo setkání radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy s děkanem Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (FBMI) prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., MBA. Cílem jednání byla diskuze o možnostech spolupráce Fakulty se středočeskými středními školami odpovídajícího typu. Schůzku iniciovalo SIC a vzešla z podnětu pana děkana v průběhu mapování výzkumného a inovačního potenciálu Středočeského kraje.

zástupci kraje jednají s prof. Rosinou na fakultě

„Fakulta biomedicínského inženýrství je opravdu unikátní, v jejím zaměření je velká budoucnost. Jsem proto velice rád, že můžeme s fakultou navázat spolupráci, která přinese rozšíření obzorů a nových možností pro studenty středních škol ve Středočeském kraji,“ řekl radní Milan Vácha a současně doplnil: „Spolupráce nám umožní vhodně a cíleně připravit žáky odborných středních škol ke studiu na vysokých školách. Velký potenciál vidíme zejména v propojení našich zdravotnických lyceí a průmyslových škol, kde chceme výrazně podpořit obory informačních technologií, robotiky a kybernetické bezpečnosti.“

prof. Rosina vysvětluje funkce robotického pacienta

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je jedinou veřejnou univerzitou ve Středočeském kraji. V loňském roce zde vyvinuli nouzový plicní ventilátor COROVENT pro nejvíce ohrožené pacienty s onemocněním COVID-19. Zároveň se věnují inovacím v léčbě nádorů a slepoty, nebo orgánovým náhradám přímo na míru pacientovi.

slavný přístroj corovent, který fakulta vyvinula

„Medicína se v posledních letech mění závratnou rychlostí, velkou část práce přebírají složité technologie. Je proto nezbytné, aby vedle lékaře stál biomedicínský inženýr. A to je právě specializace, které se naše fakulta věnuje,“ vysvětluje děkan fakulty prof. Rosina. Za SIC se setkání zúčastnili členové týmu Výzkum – transfer a spolupráce: Radovan Musil, Lenka Podjuklová a Martina Vycudilíková. „SIC s FBMI dlouhodobě spolupracuje a mám radost, že se nám nyní podařilo propojit Středočeský kraj s touto významnou výzkumnou organizaci a vysokou školou v jednom. Posilujeme tím regionální inovační ekosystém, jehož základem je, aby o sobě klíčoví hráči vzájemně věděli a dokázali spolupracovat. První návštěva se nesla v přátelském duchu. Věřím, že spolupráce mezi fakultou a Středočeským krajem v oblasti vzdělávání se bude úspěšně rozvíjet,“ říká Martina Vycudilíková