MENU

Středočeský kraj má další významný nástroj na podporu inovací ve firmách

Ani stříbrnou, ani zlatou, ale přímo platinovou službu nabízí ode dneška Středočeský kraj. Program PLATINN (PLATform for INNovation) pomáhá malým a středním podnikům odhalit skryté příležitosti a navrhovat změny, které povedou k růstu firmy a rozvoji regionu. Program bude realizován skrze Středočeské inovační centrum (SIC).

„Těší mě, že se nám podařilo rozšířit naše portfolio služeb pro podnikatele a k úspěšným Inovačním voucherům přibyl nový efektivní nástroj,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje. „Díky PLATINNu jsme se zařadili mezi další české i evropské regiony, které systematicky vytvářejí dlouhodobá strategická partnerství mezi firmami, experty z řad zkušených podnikatelů a inovačními centry jako je u nás SIC,“ dodává hejtmanka. Středočeský kraj se rozhodl investovat do startu programu PLATINN v roce 2019 částku 1 300 000 Kč. V prvním roce se předpokládá podpořit celkem až 14 projektů z regionu.

PLATINN vznikl v roce 2002 ve Švýcarsku a za více než 10 let jeho existence bylo podpořeno kolem 2000 firem. Metoda byla poté zahrnuta i do programů Evropské Komise (Horizont 2020) a posléze i do Jihomoravského kraje. Skrze JIC, koordinátora rozšiřování sítě programu do dalších krajů ČR, se program v roce 2018 dostal do Libereckého, Ústeckého a Zlínského regionu.

A v čem přesně nová služba spočívá? Především ve spolupráci vedení firmy (typicky majitele), klíčového manažera ze SIC a jednoho z více než 80 expertů. Jeho úlohou je s pomocí managementu společnosti identifikovat klíčové problémy bránící dalšímu rozvoji firmy, naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Např. v oblasti nových produktů či rozvoje obchodu, strategie a vnitrofiremních hodnot nebo zajištění a efektivní řízení finančních zdrojů a interních procesů.

PLATINN oživuje firmy

Firma Plastia je rodinný podnik založený v roce 1993. Vyrábí plastové produkty pro domácnosti a zahradu a technické plastové výlisky pro průmysl (automotive, elektroprůmysl). Jméno Plastia zastřešuje tři hlavní značky určené primárně pro evropský trh: Plastia, Plastia Tech a PLASTIA Schumm.

„Firma Plastia je velmi zajímavá svým fokusem na design a investováním do jeho rozvoje, což byl také částečně problém, který jsme v rámci JIC PLATINN řešili. Důraz na samotný produkt totiž převážil nad řešením vnitrofiremních procesů, které bylo potřeba urgentně inovovat. Během spolupráce se nám podařilo oživit firemní kulturu a došlo k celkové změně stylu vedení firmy. Zaměstnanci jsou nyní motivováni na výkon a oba majitelé získali nový elán do podnikání.“ Martin Cígler, expert JIC

„Martin Cígler přinesl do firmy svěží vítr a umožnil nám podívat se na řízení lidí novýma očima. Pomohl nám při zásadních rozhodnutích o dalším vývoji firmy, který nabral nečekaný nový směr. Společné konzultace s expertem zároveň pomohly oživit vnitrofiremní kulturu. Všechny změny se promítly také do růstu prodeje, obrat se zvýšil o 25 % a stejný růst plánujeme i na další rok.“ Stanislav Novotný, majitel

„Program PLATINN umožní pracovat s problémy a výzvami středočeských firem, které SIC zjistil během roku 2018 v rámci detailního mapování ve 200 firmách v regionu,“ popisuje výhody nové služby Vilém Růžička, ředitel SIC. „Díky přístupu do fungující sítě PLATINN je možné rychle dosáhnout hmatatelných výsledků, budovat důvěru firem v SIC a obecně krajskou rozvojovou politiku, vytvářet strategická partnerství a skutečnou inovační komunitu pro další hlubší spolupráci.“

V případě zájmu o program PLATINN kontaktujte Pavla Jovanoviče ,+420 605 925 356, www.s-ic.cz