MENU

Středočeské inovační centrum představilo projekt Maker kultura ve školách v pořadu Snídaně s Novou

Skvělé výsledky pilotního projektu “SIC DigiEduLab – Digital Fabrication Lab”, který probíhal ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena v Rakovníku a byl organizován Středočeským inovačním centrem v listopadu 2019, se dále šíří. V návaznosti na úspěšnou realizaci pilotního projektu, při kterém experti z Mexika a Kanady představili novou výukovou metodu, uspořádali učitelé a studenti rakovnické střední školy v prosinci 2019 svůj první hackathon. Využili přitom zkušeností a nových technických a celoživotních dovedností, které získali během pilotního projektu. Připomeňme, že Středočeské inovační centrum v této škole v listopadu uspořádalo dvoutýdenní workshop, během kterého studenti a učitelé vytvářeli projekty na řešení globálních a lokálních výzev formou rychlého prototypování za využití nejrůznějších technologií, např. robotické stavebnice Robot in a can, kterou Středočeské inovační centrum pro pilotní projekt poskytlo.

Martina Vycudiliková, projektová manažerka pro výzkum a vzdělávání, a Petr Lelovski, učitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku, hovořili o pilotním projektu SIC DigiEduLab a práci se stavebnicí Robot in a Can.
 

Středočeské inovační centrum, motivováno tímto pilotním projektem, v němž se proškolilo 7 učitelů a 20 studentů, se rozhodlo v pokračování projektu a šíření tohoto nového výukového programu do dalších technických i netechnických škol ve Středočeském kraji. Projekt má zastřešující název Maker kultura ve školách. Tato metoda představuje pro učitele příležitost pro osobní a kariérní rozvoj a způsob, jak mohou inovovat svou výuku. U studentů tento program zvyšuje zájem o přírodovědné a technické obory a propojuje výuku s reálným životem mimo školní prostředí.

Projekt bude představen v rámci příštího ročníku Maker Faire Prague v červnu 2020, kdy má SIC v plánu uspořádat nový workshop (SIC Ideathon) pro další učitele Středočeského kraje a všechny nadšence Maker kultury. SIC také hledá další způsoby, jak tento program rozšířit do dalších škol, např. formou akreditovaného vzdělávacího kurzu pro učitele v režimu Ministerstva školství. 

Reportáž Snídaně s Novou, ve které Martina Vycudilíková spolu se zástupci rakovnické školy hovoří o tomto projektu, najdete na odkazu zde.