MENU

Středočeská města chtějí zavádět chytrá řešení. Pomůže jim v tom SIC

Téměř tři čtvrtiny obcí a měst ve Středočeském kraji plánují v brzké budoucnosti realizaci „chytrých“ projektů v oblasti dopravy, životního prostředí, informačních technologií a správy měst. Přes 50 % dotazovaných se chce zaměřit na podporu podnikání. Výsledky průzkumu mezi desítkami středočeských municipalit zveřejnilo Středočeské inovační centrum (SIC) na historicky první konferenci věnované tématu Smart Cities ve Středočeském kraji.

Témata spadající do oblasti „Smart“ patří posledních několik let ve veřejné a soukromé sféře k těm nejatraktivnějším. Konkrétními projekty či statistikami však v České republice disponuje málokdo. Zástupci středočeských měst a obcí, firem a expertů se proto sešli v dolnobřežanském ELI Beamlines (31. ledna) a odstartovali inovační platformu Smart Cities, která má municipalitám nově pomáhat při přípravě a realizaci chytrých projektů. „Nejde jen o to zavádět chytrá řešení proto, že jsou technologicky vyspělá. Nejdůležitější je, aby se zlepšila životní úroveň obyvatel ve městech,“ říká architekt a urbanista Michal Postránecký. Právě urbanismus je podle expertů zásadní oblastí, která zavádění Smart řešení ve městech ovlivňuje.

Jedním ze středočeských měst, které už má s konkrétními projekty zkušenosti, je Kolín, kde využívají systém chytrého parkování nebo chytré odpadové hospodářství, které pomáhá sbírat aktuální údaje a nastavovat změny ve svozových trasách. „Nově jsme zavedli bezkontaktní placení v autobusech. Pro letošní rok plánujeme pilotní projekt pro žáky základní školy, kteří budou testovat využití bezkontaktních platebních náramků,“ uvedl místostarosta Kolína Michael Kašpar. Dalšími příklady technologicky vyspělých projektů jsou např. chytré lavičky s USB konektorem a možností bezdrátového připojení k internetu nebo chytré zastávky se solárně vyhřívanými sedačkami.

„Středočeský kraj má velmi specifickou sídelní strukturu – kromě pár větších měst se jedná většinou o města a obce s menším počtem obyvatel. Chceme proto hledat řešení, která budou nejen chytrá, přinášejí úspory a jsou vhodná i pro menší města,“ uvedl Věslav Michalik (STAN), radní Středočeského kraje, starosta Dolních Břežan a člen představenstva SIC. „O téma Smart Cities je velký zájem, a proto pevně věřím, že se nám do společných diskuzí podaří brzy zapojit i další municipality,“ dodal.

https://youtube.com/watch?v=eAdXg64GVnY