MENU

STŘEDOČEŠI VYVÍJEJÍ SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MONITORING KOROZE

Nedávné zřícení mostu v pražské Troji a v italském Janově znovu ukázalo, že zanedbání údržby velkých staveb je nebezpečné a může mít tragické následky. Nové zařízení vyvíjené výzkumníky z Technoparku Kralupy (VŠCHT Praha) a ze středočeské firmy GEMA je určené nejen ke sledování nebezpečí vzniku koroze u dopravních objektů, ale také v automobilovém průmyslu, logistice i ochraně kulturních památek. 

Na světovém trhu v současnosti není podobné řešení pro nepřetržitý korozní monitoring v atmosférických podmínkách. Unikátnost nového českého produktu spočívá v jeho citlivosti, zpracování dat, bezdrátovém připojení, velikosti zařízení i prodloužení životnosti baterie. Díky tomu je možné okamžitě reagovat a ochránit důležité objekty nebo přístroje, například za pomoci regulace klimatizace či dalších systémů. 

„Atmosférická koroze je způsobena kombinací vlhkosti, teploty a přítomností znečišťujících látek jako jsou oxid siřičitý, výpary kyselin nebo rozpustné soli. Pokud není korozní agresivita prostředí průběžně sledována, mohou být ztráty na materiálu, nebo i lidských životech, kritické,“ říká Tomáš Prošek z Technoparku VSČHT v Kralupech nad Vltavou. „Naše zařízení lze umístit například do lodního kontejneru, datového IT centra nebo muzea, kde hrozí poškození exponátů vlivem špatné kvality ovzduší. Průzkumem trhu jsme zjistili, že o zařízení je velký zájem,“ dodává Tomáš Prošek. 

Koroze. Zdroj: GEMA
Detail koroze. Zdroj: GEMA

Důležitou roli ve vývoji sehrálo Středočeské inovační centrum (SIC) a firma GEMA s.r.o., která do projektu vkládá znalosti v oboru vývoje pokročilých elektronických zařízení, bezdrátového přenosu dat a schopnost uplatnit nový výrobek na globálním trhu. SIC pomohlo dát oba partnery a jejich expertízu dohromady.

„Technopark Kralupy VŠCHT hledal vhodného partnera z oblasti průmyslu, který by pomohl s vývojem a především výrobou i prodejem nového zařízení. Díky naší dlouhodobé práci v terénu a znalosti středočeských firem jsme vytipovali dvě vhodné společnosti, které měly potřebné know-how a byly ochotny se do projektu zapojit. Z nich volba nakonec padla na firmu GEMA z Unhoště,“ popisuje začátek spolupráce Pavel Jovanovič, business development manažer SIC.  

Projekt byl následně podpořen Technologickou agenturou ČR a získal téměř 30 milionů korun v programu Trend. Cílem je zařízení dovyvinout a hlavně s ním poté komerčně uspět u zákazníků na trhu. „Služby SIC na úrovni vzájemného propojení akademických a soukromých firem, které navíc vychází z velmi dobré znalosti místního prostředí, považujeme za vysoce přínosné a smysluplné,“ dodává za firmu GEMA Petr Šindler.

Tím ale spolupráce obou partnerů zdaleka nekončí. Obě strany připravují další projekt zaměřený na monitoring kvality ovzduší. 

SIC CONNECT je služba Středočeského inovačního centra, která pomáhá klientovi v takových oblastech jako je vývoj nových produktů nebo optimalizace produkce a které není schopen sám vlastními silami vyřešit. SIC dokáže klienta propojit s vhodnými partnery, jako jsou vývojové firmy, či výzkumné organizace, které mu pomohou problémy a výzvy vyřešit. www.s-ic.cz

Technopark Kralupy, který je součástí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, poskytuje kvalifikované služby v oblasti zkušebnictví, vývoje a transferu technologií průmyslovým partnerům v oblasti stavební chemie a příbuzných oborech. www.technopark-kralupy.cz

Gema s.r.o., se dlouhodobě věnuje vývoji inovativních elektronických produktů. Vedle své hlavní činnosti, kterou je výroba cenových ukazatelů, Gema vyvíjí a vyrábí pokročilé vizualizační a informační systémy, zdravotnická zařízení a řídicí systémy. www.gema.cz