MENU

Propojujeme inovační centra napříč Českem

V prostorách SIC jsme přivítali milou návštěvu z řad zástupců CzechInvestu a sítě Ynovate. Hlavním tématem diskuze byla podpora technické inkubace start-upů a role SIC a Ynovate. Nedílnou částí bylo sdílení zkušeností a důležitost rozvoje sítě Ynovate.

Setkání CzechInvest, Ynovate a SIC

Setkání plné networkingu podpořila přednáška profesora Jiřího Blažka, který předal své zkušenosti regionálního geografa a guru inovační politiky a teorie regionálních inovačních ekosystémů. Den to byl plný inspirace a nápadů.

Síť Ynovate je sítí osmi profesionálních inovačních center zřizovaných kraji, městy a univerzitami. Jejich cílem je nacházet synergii v přímé spolupráci s podnikateli a sdílením kontaktů podporují vznik a rozvoj inovativního, ambiciózního a udržitelného podnikání. To je Ynovate a jsme rádi, že SIC je součástí.

Ynovate byl založen v roce 2018

Ynovate iniciativa vyvrcholila 1. festivalem s heslem „Open your heart to the world of synergies“, kde jsme hledali cesty, jak se můžeme mít všichni lépe – tyto cesty jsme hledali metodikou Open Space Technology. Ynovate má 4 pilíře, o které se opírá, a jejich cílem je vytvářet síť expertů, propojovat start-upy a korporace, napojit je na investory a sdílet know-how. 

Propojování a diskuse

Jsme rádi, že jsme součástí inovací, technologií, síti expertů, firem, start-upu a vědeckých institucí. Náš cíl je jednotný, a na tom jsme se na našem příjemném meetingu shodli, a tím je podpora a propojování.

Ynovate festival a networking nad nápady