MENU

SIC uspořádalo první společný YNOVATE camp nebo-li pracovní setkání inovačních center z ČR a Slovenska

Ve dnech 8. – 9. listopadu proběhlo ve Středočeském inovačním centru (SIC) první společné pracovní setkání inovačních center z České a Slovenské republiky v rámci sítě Ynovate. Více než sto účastníků diskutovalo během dvou dnů v osmnácti tematických workshopech. Zástupci regionálních inovačních agentur sdíleli své zkušenosti z oblasti podpory podnikání a inovací, digitalizace firem, práci s podnikatelskými komunitami nebo efektivního přenosu vědeckých výsledků do praxe. Akci oficiálně zahájila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Setkání slavnostně zahájila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková v prostorách spřáteleného coworkingového centra New Work. Fotografie zachycuje její interview s přítomnými novináři.

„Jsem velmi hrdá, že SIC za poslední dva roky podpořilo částkou dvacet tři milionu korun sto dvacet dva projektů v malých a středních firmách, třicet projektů na transfer mezi výzkumnými organizacemi a firmami a tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři hodin odborných konzultací zkušených expertů. Jsou to čísla, která dokládají, že práce vás všech má smysl i skutečné výsledky. Přeji vám úspěšná jednání,“ prohlásila v úvodu pracovního programu Petra Pecková.

Ynovate je síť osmi profesionálních inovačních center zřizovaných kraji (Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský, Liberecký, Zlínský, Ústecký, Olomoucký, Plzeňský), městy a univerzitami. Nacházením synergií, přímou spoluprací s podnikateli i sdílením přístupů ke vzniku a zkvalitňování služeb na podporu podnikání pak partneři v síti Ynovate společně budují kvalitnější inovační ekosystémy ve svých regionech. 

Zásadní službou, kterou inovační agentury poskytují, je propojení se zkušenými experty v rámci konzultačních služeb pro podnikatele. Sdílením kontaktů mezi inovačními agenturami pokrývá Ynovate výrazně širší spektrum know-how a klienti inovačních agentur tak mohou najít přesně takovou podporu, jakou potřebují. 

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a ředitel Středočeského inovačního centra Pavel Jovanovič

„Mám nesmírnou radost, že SIC jako první v řadě otevírá koncept Ynovate Camp a těším se na pokračování v dalších regionech. Když jsem před pěti lety měl v SIC na starost podporu firem, velmi jsem stál o naše zapojení do této sítě. Věřil jsem, že vzniká něco velkého a zajímavého. Nikdy by mě nenapadlo, že dnes nás tady bude sto zástupců z deseti inovačních agentur ze dvou zemí,“ řekl Pavel Jovanovič, ředitel SIC a dodal: „Ynovate vnímám jako unikátní platformu, která pomáhá budovat a rozvíjet regionální inovační agentury. S cílem podporovat firmy a podnikatele v řešení globálních výzev a problémů. Právě v tom vidím naší hlavní roli. Přeji si, aby na dnešních workshopech vznikla spousta nápadů a zajímavých inspirací, které pomohu zlepšit služby pro klienty. A členové sítě YNOVATE dále posilovali svou roli leadera ve službách na podporu podnikání a inovací ve svých regionech.“

Pohled do kuchyně, ve které se připravují „kreativní vernisáže“.

Kreativní vernisáž 

Jak dostat příběhy úspěšných inovátorů do prestižních médií? Jak budovat podnikatelské komunity? A jak tvořit vlastní pooly expertů, kteří dodávají špičkové konzultační služby do jednotlivých regionů? To jsou jen příklady klíčových potřeb, na které účastníci workshopů navrhli konkrétní řešení a představili tyto návrhy formou „kreativních vernisáží“. Nejdůležitější z nich budou členové sítě Ynovate dále rozvíjet v pracovních týmech, aby tak posunuli kvalitu služeb i pozici regionálních lídrů v podpoře podnikání a inovací. 

Účastníci prvního Ynovate Campu

Více informací na:

www.yc22.cz

www.s-ic.cz

www.ynovate.cz

Soustředěný brainstorming v rámci jednoho z workshopů.
Každý workshop zaznamenal klíčové pain points, návrh jejich řešení i otevřené otázky do budoucna.
Lektor při práci s účastníky workshopu.