data-srcset
MENU

SIC přivítal evropské cirkulární regiony

Na začátku února uspořádalo Středočeské inovační centrum pod vedením Jakuba Pechláta a Cyrila Klepka dvoudenní webinář s názvem COLORE Circle. Projekt, ve kterém je cíl efektivní sdílení osvědčených postupů spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a místními orgány, které povzbuzují a pomáhají územní znalosti v oblasti cirkulární ekonomiky.

Jedná se o mezinárodní projekt, který je podpořen z programu Interreg Europe a finančně na něm participuje i naše Středočeské inovační centrum, které je jedním ze šesti partnerů projektu. Cílem je zvýšit povědomí o projektu v partnerských regionech a zapojit zúčastněné strany do regionálních skupin, oslovit regionální, národní a evropské tvůrce politik, aby zajistily účinný politický dopad a poskytovat a usnadňovat neustálý tok informací mezi partnery s cílem zajistit smysluplný proces učení a efektivitu při implementaci poznatků z projektu. Cílem je rovněž přenášení praktických příkladů dobré praxe.

V rámci dvoudenního workshopu, který v úterý 3. 2. zahájil Jakub Pechlát ze SIC, byli téměř desítky účastníků z celé Evropy svědky velmi zajímavého programu, jasné vize vedení kraje směrem k cirkulární ekonomice a mnoha konkrétních bodů na spolupráci. K projektu byla přizvána i radní Středočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Pirátská strana), která je myšlence oběhové ekonomiky velice nakloněna. „Jsem ráda za možnost zapojení Středočeského kraje do mezinárodního projektu Color Circle. Řešení otázky odpadů vnímám jako jedno z aktuálně nejdůležitějších témat v životním prostředí a cirkulární ekonomiku jako jeden z nástrojů, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu. Kraj by pak měl plnit funkci především metodické podpory pro obce, např. formou seminářů a sdílení příkladů dobré praxe,“ komentovala projekt radní Jana Skopalíková.

Program následoval praktickým pohledem, kdy následující řečníci byl Vojtěch Kadlec z UNICO.AI, který popsal, jak se technologie dostávají na trh často za pomocí lokální iniciativ. Cyril Klepek představil aktuální situaci ohledně cirkulární ekonomiky v kraji a v Česku a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová představila témata regionálních cirkulárních skenů a téma zeleného zadávání.

Následující den začal tématem komunální politiky, kdy v simultánním překladu starosta obce Milan Kazda přednesl velice zajímavou genezi energeticky soběstačné obce a vizi do dalších let. Neméně zajímaví řečníci následovali v podobě výzkumnice z UCEEB Terezy Pavlů, která představila poslední výzkum na poli recyklace betonu a Ondřej Koc z ERC-TECH plynule navázal s přelomovou praktickou průmyslovou aplikací. Poslední řečník byl Filip Kováč ze společnosti KOMA MODULAR, který představil modulární koncept stavení bez vzniku odpadu. Celá událost pod taktovkou SIC se setkala s nadšeným ohlasem v zahraničí i v Česku a my se těšíme na pokračování tématu. Středočeský kraj má nakročeno stát se jedním s nejvíce cirkulárních regionů Evropy a díky specifickému zastoupení průmyslu i zemědělství z cirkulární ekonomiky významně těžit.