MENU

SIC pomáhá v boji proti koronaviru

Efektivním nástrojem Středočeského kraje v boji proti koronaviru je také Středočeské inovační centrum (SIC). Jeho tým odborníků se dlouhodobě věnuje mapování služeb a technologií ve středočeských firmách a výzkumných centrech. Díky tomu disponuje komplexní databází subjektů, které se zabývají například biomedicínou, nanotechnologiemi nebo 3D tiskem. Tyto poznatky lze využít pro získání ochranných pomůcek nebo dezinfekčních přípravků pro zdravotnická zařízení v regionu.

Aktuálně probíhá intenzivní komunikace mezi SIC a ČVUT v Praze, kde finalizují testování prototypu respirátoru s označením CIIRC RP95. Po dokončení varianty pro 3D tisk bude možné zahájit ve spolupráci se středočeskými firmami sériovou výrobu. Dalším příkladem zapojení středočeských výzkumných organizací do boje proti koronaviru je uvolnění ochranných obleků od výzkumníků z laserového centra ELI Beamlines nebo dezinfekce od centra BIOCEV.    

Koronavirus. Zdroj: pixbay.com