MENU

SIC hostilo zasedání Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum

15. května se ve Středočeském inovačním centru (SIC) v Dolních Břežanech uskutečnilo letošní páté zasedání Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum (dále jen Výbor). Patnáctičlenný orgán složený z volených zastupitelů Středočeského kraje se pravidelně schází k otázkám rozvoje měst a obcí, systému dotací nebo zřizování příspěvkových organizací v regionu.

Předsedkyně Výboru PhDr. Marie Kaufmann přivítala všechny členy a hosty jednání a poděkovala ředitelce SIC, Rut Bízkové za poskytnutí prostor a profesionální organizaci. Následovala prezentace Věslava Michalika, člena představenstva SIC, radního Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje, a zároveň starosty Dolních Břežan.

Ve své prezentaci se Věslav Michalik zaměřil na vědecko-technický klast STAR, nacházející se mezi obcemi Vestec, Zlatníky-Hodkovice a Dolní Břežany. Jedná se o unikátní dialog mezi inovační infrastrukturou v podobě hi-tech firem, špičkovými vědecko-výzkumnými institucemi a veřejnou správou zastoupenou obcemi, krajským úřadem nebo například státní agenturou CzechInvest. Podle starosty Michalika byla iniciativa STAR jedním z argumentů, a také důvodů, pro schválení dotace ve výší 15 mil EUR z programu Horizon 2020 – Teaming pro laserové centrum HiLASE. Hlavním cílem Teamingu je přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a k překonání rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu. Předsedkyně Výboru ocenila pokrok ve vývoji regionu oproti jiným oblastem a zmínila aktuální výhodnou pozici pro zahájení jednání o spolupráci s hlavním městem Praha.

Dalšího slova a prezentace se ujala ředitelka hostitelské instituce SIC, Rut Bízková, která komplexně představila ekonomické postavení regionu v porovnání s ostatními kraji, zmínila výhody v podobě nově vybudovaných výzkumných infrastruktur i rizika, plynoucí z nedostatečné spolupráce s obcemi, nebo pasivity ve výuce technických a přírodovědných oborů na ZŠ a SŠ. „Úspěch je založen na inovacích a aktivním přístupu k životu,“ prohlásila ředitelka SIC a za příklad uvedla jeden z nejúspěšnějších výzkumných ústavů na světe, Weizmannův institut věd v Izraeli, kde efektivně propojili různé typy výzkumů a vytvořili tak zázemí pro vznik více než 2000 start-upů.

Závěrečná diskuze se věnovala převážně tématu Smart Cities, resp. Chytrých obcí a zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem. Po téměř dvouhodinovém jednání se členové výboru přesunuli na prohlídku laserových center HiLASE a ELI, které sídlí v Dolních Břežanech.