MENU

Setkání pracovní skupiny k cirkulární ekonomice

Hledání potenciálu cirkulární ekonomiky ve Středočeském kraji, to bylo hlavní téma workshopu k projektu COLORE CIRCLE, který proběhl dne 17. 1. 2020. Mezinárodní projekt COLORE CIRCLE vznikl za podpory programu Interreg Europe a účastní se ho partneři z 5 různých zemí! Workshop probíhal pod taktovkou expertů ze SIC – Vedrana Bostandžiće a Cyrila Klepka. Tento workshop se především zaměřil na identifikací a systematizaci strategie, nástrojů a hledání synergií v oblasti cirkulární ekonomiky. Také zazněly před závěrečnou diskusí dvě prezentace. PM Vedran Bostandžić představil účastníků projekt a jeho cíle, následně proběhla prezentace experta na cirkulární ekonomiku pana Cyrila Klepka. Účastníci workshopu se stali členy národní expertní skupiny pro cirkulární ekonomiku v rámci projektu COLORE CIRCLE a budou se scházet po dobu realizace projektu jednou za šest měsíců a podávat zpětnou vazbu a nápady pro tvorbu akčního plánu, který je hlavním výstupem projektu.