MENU

Seminář SIC „Dceřiné společnosti a spin-offy ve vědě a výzkumu“

SIC připravilo v úterý 18.6. ve smíchovském Impact Hubu seminář „Dceřiné společnosti a spin-offy ve vědě a výzkumu“.

Seminář vedl právník Mgr. Matej Kliman, přední český odborník  ve věcech týkajících se zakládání společností, ochrany duševního vlastnictví, problematiky licencí, souladu vnitřních předpisů českých vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a právním rámcem financování VaVaI apod. Semináře se zúčastnilo téměř 30 zástupců středočeských výzkumných organizací a univerzit.

V rámci semináře se účastníci dozvěděli nejen proč zakládat dceřiné společnosti či spin-offy pro technologický transfer, ale také s jakými překážkami a regulacemi se musí  organizace vypořádat. Seminář byl veden interaktivní formou za velmi aktivní účasti všech zúčastněných, přičemž padalo množství velmi konkrétních dotazů nejen na Mgr. Klimana, ale také na hosty Mgr. Martina Dienstbiera, Ph.D. ze společnosti  Diana Biotechnologies s.r.o. (spin-offu ÚOCHB AV ČR) a Mgr. Otomara Slámy, MPA ze společnosti Charles University Innovations Prague s.r.o. (dceřiná společnost Univerzity Karlovy).

Oba hosté sdíleli s posluchači formou případových studií své zkušenosti se založením společnosti a prvního roku jejího fungování. Velmi kolegiálně a otevřeně také s účastníky probrali i konkrétní data a procesy. Zájem o seminář potvrdil, že mnohé výzkumné organizace o založení spin-off či dceřiné společnosti reálně uvažují a doufáme, že jim seminář přinesl praktický vhled do problematiky i kontakty, které mohou využít k případným dalším konzultacím. Mgr. Tereza Vogeltanzová z Divize Věda, výzkum, inovace Středočeského inovačního centra, která seminář organizovala, zde představila také aktuální aktivity divize pro výzkumné organizace a plán podzimních akcí.