MENU

Save the Date – prof. Mařík hostem SIC Research – Energetika 4.0

Rádi bychom Vás pozvali na Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH spojené se seminářem, které se koná dne 8.3. 2018 od 14.00 hod. v Dolních Břežanech a je významnou událostí z pohledu propojení výzkumu, energetiky a municipalit a hledání multidisciplinárních řešení.

 • Je nám ctí přivítat na úvodní přednášku Prof. Vladimíra Maříka, jehož základní myšlenky z Energetiky 4.0. jsme citovali i v připraveném dokumentu Programu rozvoje kraje.

  4. průmyslová revoluce přináší myšlenky a technologie, které zasáhnou další oblasti, např. energetiku při řízení a koordinaci decentralizovaných zdrojů. Základem vize Energetiky 4.0 bude podle prof. Maříka směřování k udržitelnému rozvoji, kde budeme vyrábět pouze to, co spotřebujeme. „Směrování k Energetice 4.0 je dnes důležitějším úkolem než podpora Průmyslu 4.0 (tam je hnacím motorem průmysl a ten si ví v konkurenčním prostředí rady) – na řadě je stát, aby konal co nejrychleji, a tudíž je potřeba největší úsilí v této chvíli zaměřit na energetiku – ta v přestavbě zaostává nejvíce.“

  Pro Středočeský kraj je zásadní propojit kapacity pracovišť výzkumu a vývoje s veřejným sektorem tak, aby bylo možné tyto kapacity plně využít pro rozvoj kraje. Navazující aktivitou související s aktualizací Programu rozvoje kraje, je vznik výzkumných platforem SIC RESEARCH. Hlavním cílem nástroje SIC RESEARCH je za pomoci sestavených výzkumných platforem hledat/najít řešení zásadních problémů identifikovaných v daném území, a to takových, jejichž řešení je ve veřejném zájmu.

  Způsob sestavování výzkumných platforem je klíčový zvláště s ohledem na diverzitu jednotlivých obcí a jejich problémů, které vyžadují (multi)interdisciplinární přístupy v řešení na individuální bázi. Aktivity výzkumných platforem by měly v ideálním případě vyústit v návrhy řešení pro malé obce, následnému zapojení podnikatelského sektoru a využití těchto řešení v praxi.

  Program semináře:

 • 14.00 – 15.00 Energetika 4.0. vč. diskuze – Prof. Vladimír Mařík 
 • 15.15 -15.30  přestávka
 • 15.30.-16.30 Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH – Rut Bízková , Martina Krčová

Pojďme se sejít a navzájem začít diskutovat o budoucnosti decentrální energetiky a připravenosti nás všech tuto příležitost využít.

Registrace na seminář

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu

 

Partnerem akce je Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 

 Project co-funded by the European Union funds

                (ERDF, IPA, ENI)