MENU

První setkání partnerů programu MERIT 

21. září 2022 se ve výzkumném centru BIOCEV ve Vestci u Prahy uskutečnila první koordinační schůzka partnerů programu MERIT. Cílem jednání, jehož se zúčastnilo přes třicet zástupců výzkumných organizací, byla diskuze o klíčových bodech administrace programu, především pak smluvních podmínkách nebo procesu přijímání výzkumníků. 

„Dnešní schůzka je prvním setkáním partnerů MERIT od rozhodnutí EU o udělení grantu Středočeskému inovačnímu centru. Jsem velice ráda za hojnou účast i podnětnou diskuzi, díky které jsme si vyjasnili řadu otázek, které nám urychlí i usnadní administraci programu,“ říká Martina Vycudilíková, manažerka programu MERIT. „Do konce roku bychom rádi uzavřeli smlouvy s implementujícími partnery a současně zahájili sběr dat k vytvoření hlavního komunikačního portálu. Webové stránky programu plánujeme spustit začátkem příštího roku. Paralelně s tím bude vznikat databáze evaluátorů, kteří budou hodnotit jednotlivé kandidáty. Úvodní výzvu chystáme na červen 2023 a počátkem dalšího roku by do Středočeského kraje mohli zamířit první vědci.“ 

Program MERIT (Central Bohemia Mobility Programme for Excellence in Research, Innovation and Technology) získal na své spolufinancování prestižní grant z programu Horizon Europe, výzvy MSCA-COFUND ve výši téměř 90 milionů korun. Jeho cílem je přenos zahraničních znalostí a zkušeností do regionálních výzkumných center a firem. Pětiletý program do regionu přiláká 30 postdoktorandů z celého světa. Zabývat se budou vývojem nových léčiv nebo studiem vesmíru a budou moci využívat unikátní výzkumnou infrastrukturu kraje, např. nejsilnější laser na světě. 

„SIC se stalo historicky druhým úspěšným žadatelem do této výzvy v celé ČR. Naposledy uspěl s programem Somopro Jihomoravský kraj v roce 2015 a od té doby Česká republika v roli koordinátora podobného programu nebyla. Společně s námi uspěl v této výzvě i Fyzikální ústav Akademie věd a oba programy budou probíhat paralelně,“ dodává Martina Vycudilíková. 

Program MERIT bude spolufinancován Středočeským krajem a realizačními partnery. 

Do programu je zapojeno celkem 15 středočeských výzkumných organizací. Mezi zapojená výzkumná centra patří špičková pracoviště, například laserová centra ELI Beamlines a HiLASE, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Astronomický ústav nebo několik ústavů biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV. 

MERIT naváže na několik již existujících regionálních programů vedených SIC, jako je regionální Welcome Office. 

Aktuálně běží výzva pro nezávislé experty, kteří budou hodnotit žádosti do programu MERIT. Více informací ZDE