Projekt vhodný pro:

SIC v regionu

Pravidelné panelové diskuze na odborné téma aktuální pro obyvatele Středočeského kraje. Cílem jsou i networkingová setkání, která mají směřovat k hlubší spolupráci a pomoci ze strany SIC.

 

Mníšek pod Brdy – 22. ledna 2019

Akce proběhla jménem starostky Mníšku pod Brdy paní Mgr. Magdalény Davis, Ph. D. a ředitele Středočeského inovačního centra pana Mgr. Viléma Růžičky. Panelová diskuze byla zaměřena na téma Inteligentní budova a mezi dalšími náměty bylo mimo jiné i využití virtuální reality pro plánování, řízení a rozvoj města, systém sledování kvality ovzduší a také propojení mikroregionu s laboratoří SmartCity na Smíchovské střední průmyslové škole.

„Pojem „Inteligentní budova“ lze výstižně popsat jako stavení se sjednoceným systémem řízení, zabezpečení a správou. Inteligentní budova, ať už jde o radnici, knihovnu či rodinný dům, pomáhá svému vlastníkovi ušetřit náklady, ve zvýšení komfortu prostředí a vybavení,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC. „K tomu je přizpůsobena rostoucím nárokům v budoucnosti.  Velkým plusem inteligentních budov jsou možnosti úspory pořizovacích i provozních nákladů.“

SIC v regionu

Kontaktní osoby

Josef Řikovský

Manažer operativy

+420 775 250 839 | rikovsky@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz