Projekt vhodný pro:

SIC v regionu

Fotka SICu

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Středočeský kraj se svými 26 výzkumnými instituty patří  na světovou mapu excelentního výzkumu. Svým zaměřením na základní i aplikovaný výzkum je jejich potenciál nejen pro středočeskou ekonomiku velice významný. Výzkumná pracoviště ČVUT, Fyzikální ústavy AV ČR, BIOCEV, ELI Beamlines, Výzkumný ústav včelařský – to je jen zlomek institucí ve Středočeském kraji, které mají věhlas po celém světě. Byla by proto velká škoda, kdyby obyvatelé středočeského kraje nevěděli, jaký výzkum v katastru svého kraje mají a že jsou to právě jejich sousedské výzkumné ústavy, které hledají odpovědi na otázky týkající se jejich zdraví a prosperity. Například UCEEB a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR se podílí na úspěšném výzkumu získávání vody ze vzduchu a řeší tak problém sucha, který se týká každého z nás. ÚJV Řez vyvíjí systém chytrých řešení pro bezpečnější a rychlejší dopravu pomocí použití vodíku a Výzkumný ústav včelařský od roku 1985 nabízí systém boje proti parazitickému roztoči Varroa, který svoji vysokou účinností a minimalizací dávek veterinárních léčivých přípravků nemá ve světě konkurenci.

Tato pestrost výzkumných aktivit a významná koncentrace výzkumných institucí ve Středočeském kraji je jedním z důvodů, proč jsme v SICu zavedli výjezdové panelové diskuze, které se snaží o lepší informovanost a propojenost kraje, který patří k evropským regionům budoucnosti.

 

 

 

 

 

SIC v regionu: Krásná Hora nad Vltavou

Termín: 23.dubna 2019, od 14:00 hodin

Místo konání: ZD Krásná Hora nad Vltavou, zasedací místnost

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách a uvést příklady, jak inovace co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi na témata, která aktuálně řeší středočeský region a ukázat, jaký výzkum probíhá v jeho katastru.

 

Registrační formulář  Program akce

 

Mníšek pod Brdy – 22. ledna 2019

Akce proběhla jménem starostky Mníšku pod Brdy paní Mgr. Magdalény Davis, Ph. D. a ředitele Středočeského inovačního centra pana Mgr. Viléma Růžičky. Panelová diskuze byla zaměřena na téma Inteligentní budova a mezi dalšími náměty bylo mimo jiné i využití virtuální reality pro plánování, řízení a rozvoj města, systém sledování kvality ovzduší a také propojení mikroregionu s laboratoří SmartCity na Smíchovské střední průmyslové škole.

„Pojem „Inteligentní budova“ lze výstižně popsat jako stavení se sjednoceným systémem řízení, zabezpečení a správou. Inteligentní budova, ať už jde o radnici, knihovnu či rodinný dům, pomáhá svému vlastníkovi ušetřit náklady, ve zvýšení komfortu prostředí a vybavení,“ říká Vilém Růžička, ředitel SIC. „K tomu je přizpůsobena rostoucím nárokům v budoucnosti.  Velkým plusem inteligentních budov jsou možnosti úspory pořizovacích i provozních nákladů.“

Máte zájem uspořádat akci SIC v regionu ve Vašem městě či obci? Zaujalo Vás některé z našich témat a rádi byste jej přenesli v rámci panelové diskuze do svého katastru? Anebo se chcete zúčastnit příští panelové diskuze? Napište nám.

V případě zájmu a dotazů se obracejte na manažera operativy Josefa Řikovského, tel. 775 250 839, email rikovsky@s-ic.cz.

Kontaktní osoby

Josef Řikovský

Manažer operativy

+420 775 250 839 | rikovsky@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz