Inovační platforma

 data-srcset
MENU

Pomáháme s rozvojem Středočeského kraje

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

Jejich cílem je posílit vzájemnou spolupráci na konkrétních projektech napříč různými obory, sdílet projektové náměty i definovat bariéry a hledat možnosti k jejich překonání.

Účastníci Inovačních platforem se pravidelně setkávají v rámci konferencí či workshopů, organizovaných ke konkrétním tématům.

CO JSOU SMART CITIES A CHYTRÉ OBCE?

Dostupnější internet, rychlejší úřady, přechod pro chodce napájený sluneční energií, popelnice, která komunikuje s popeláři. I takové jsou výsledky projektů Smart Cities ve Středočeském kraji. Chytrá řešení, která na první pohled nevidíme, ale přitom jsou všude kolem nás.

Více ZDE

Platforma Smart Food

Chytré potraviny je určena pro všechny podniky působící v oblasti potravinářského odvětví, ať už jako koncoví výrobci či dodavatelé. Zejména se zaměřujeme na mikropodniky, drobné živnostníky, malé a střední firmy.

Více ZDE

Inovační platforma Social Life Sciences (IP SLS)

Social Life Sciences si klade za cíl posilnit vzájemnou spolupráci institucí, subjektů i jednotlivců působících v oblasti integrované péče a dlouhodobě tak přispívat k rozvoji a implementaci inovací této oblasti ve Středočeském kraji. Zároveň chceme přinášet inovační řešení v technologické, procesní, organizační i legislativní rovině.

Více ZDE

Aliance pro vodu

Inovační platforma „Aliance pro vodu ve Středočeském kraji“ je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství. Je místem setkání výzkumných organizací, firem, zástupců měst a obcí a dalších orgánů veřejné správy.

Více ZDE