MENU

Příběhy středočeských spin-off firem

Jaké mohou být bariéry při založení spin-off firmy a jak je úspěšně překonat? Jaká je aktuální legislativa pro zakládání společností výzkumníky nebo výzkumnými organizacemi? Po měsících života v on-line režimu uspořádalo SIC osobní setkání Inovační platformy Výzkumné organizace. Akce proběhla  2. června 2021 na CIIRC ČVUT.

„Jsem velice rád, že se opět můžeme vidět fyzicky. Stejně jako celá společnost prochází restartem, i SIC prochází transformací. Chceme se více zaměřit na podporu inovačního systému v regionu a rozvoji firem. Mezi nimi i spin-off, které musí při svém vzniku překonávat řadu výzev a překážek, podobně jako jiné podnikatelské projekty. Naším cílem je pomáhat kvalitním výsledkům výzkumu, kterých máme v regionu celou řadu, aby se dostávaly do praxe. K tomu potřebujete nejen dobrý tým, ale také zkušenosti. Přeji vám inspirativní jednání a řadu zajímavých poznatků,“ řekl na úvod Inovační platformy Pavel Jovanovič, ředitel SIC.

Aktuálně není lepšího příkladu založení firmy výzkumníky než DIANA Biotechnologies s.r.o., kterou na akci představil Martin Dienstbier, spoluzakladatel a provozní ředitel. Česká biotechnologická společnost zabývající se výzkumem a vývojem léčiv a vysoce citlivých diagnostických metod  se zařadila k největším výrobcům PCR testů v České republice. Na jejich technologiích proběhlo více než 1,5 milionů PCR testů a v současnosti zajišťuje 25 % PCR testovacích kapacit. Firma získala první místo v soutěži Hack the Crisis pořádané agenturou CzechInvest a obdržela také Kreativní voucher od SIC.

DIANA Biotechnologies byla založena v roce 2018 a rozvíjí zejména aplikace kolem patentované technologie DIANA, kterou vynalezl jednatel a vědecký ředitel firmy Václav Navrátil během svého působení na ÚOCHB AVČR.. Společnost následně získala soukromý kapitál od investiční skupiny BPD Partners a usídlila se v biotechnologickém inkubátoru ve Vestci u Prahy. Nyní působí na pěti pobočkách v Praze a Středočeském kraji. 

Druhým příkladem byl nově vzniklý spin-off laserového Centra HiLASE a experta na průmyslové PVD povlaky, firmy SHM, společnost Hi-Beams, s.r.o. Nabízí inovativní způsoby povrchové úpravy materiálu a zcela nová, unikátní řešení v přípravě průmyslových nástrojů pomocí laserových technologií jako pulsní kování (Laser Shock Peening, LSP), laserového texturování (Laser Surface Texturing, LST), ale i specifické kombinace s dalšími technologiemi laserového zpracování a konvenčních úprav povrchu. Rozsah materiálů, na které lze metody použít, zahrnuje ocel, slinuté karbidy, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, sklo, cermety a řeznou keramiku. V kombinaci s vhodným PVD povlakem je možné dosáhnout výrazného pokroku a inovace v celé řadě průmyslových oblastí vedoucí např. k potlačení koroze či vzniku únavových trhlin

Jan Brajer, vedoucí oddělení průmyslových aplikací laserů v centru HiLASE a zároveň i technický garant Hi- Beams ve své prezentaci mimo jiné uvedl, že tyto technologie budou využívány zejména pro opracování nástrojů pro kování, tváření, lisování, obrábění a tlakové lití. V plánu je  dokončování součástí pro nejrůznější odvětví.

Posledním hostem byl expert na legislativu výzkumu a vývoje Matej Kliman, který rozvedl diskuzi proč založit či nezaložit spin-off. S účastníky sdílel své bohaté zkušenosti s využíváním aspektů duševního vlastnictví a problematiku veřejné podpory Mezi nejzajímavější body v diskuzi patřila především problematika nacenění know how, která může být definována čtyřmi metodami: nákladovou, výnosovou, reprodukční a tržním srovnáním. Matej Kliman také zmínil fakt, že v ČR přibývá zajímavý licenční model na know-how, který již ve většině případů převládá.   Tématu spin-off firem se budeme věnovat i na dalších akcích, které pro vás již nyní připravujeme.