MENU

Prezentace technologií pro automobilový průmysl se zástupci Škoda auto, Fyzikálního ústavu AV ČR a Středočeského inovačního centra

29. června jsme uspořádali Workshop zástupců společnosti Škoda Auto a Fyzikálního ústavu AV ČR. Akce vznikla na základě nové spolupráce SIC s týmem inovačních manažerů ze společnosti Škoda Auto a díky naší dlouhodobé spolupráci s pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR. Na společné matchmakingové akci, která proběhla centru HiLASE v Dolních Břežanech, se setkalo na 30 vědců, inovátorů a nadšenců do nových technologií z obou institucí.  

Hlavním programem byla prezentace celkem 6 vybraných technologií relevantních pro automobilový průmysl, které představili odborníci z různých výzkumných skupin Fyzikálního ústavu. Konkrétně se jednalo o technologii Laser Shock Peening z centra HiLASE, kterou představil Sanin Zulic MSc. Slitiny s tvarovou pamětí prezentoval Ing. Luděk Heller, Ph.D., plazmové technologie pro přípravu tenkovrstvých katalyzátorů Mgr. Martin Čada, Ph.D. O vývoji baterií hovořil Ing. Jiří Červenka, Ph.D. a o 3D tisku a analýze kvality světlometů Ing. Tomáš Jetmar. Tyto technologie byly předem vybrány zástupci Škoda Auto z širšího seznamu, který SIC sestavil na základě screeningu ve spolupráci s transferovým oddělením i konkrétními vědeckými týmy Fyzikálního ústavu. Součástí programu byla i prezentace InnoTeamu Škoda Auto. Akce byla doprovázena prohlídkami obou laserových center HiLASE a ELI Beamlines. 

Inovační nadšenci ze Škoda Auto zastupující nejrůznější oblasti od výroby, kvality po digitalizaci a průmysl 4.0 projevili velký zájem o prezentované technologie Fyzikálního ústavu a proběhla i řada diskuzí ohledně možnosti využití těchto technologií a nových trendů v průmyslu. Proto bychom rádi pomohli v hlubším propojení těchto dvou partnerů ze světa vědy a průmyslu a na tuto akci navázali dalším workshopem na vybraná témata, který již nyní začínáme s oběma institucemi plánovat.